language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Công

Quản Lý Xe Ô Tô Văn Phòng Và Lái Xe

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Công
Updated: 08/01/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Salary review

Job Description

Mục tiêu công việc:

 • Đảm bảo tất cả các xe văn phòng của TCG được kiểm tra, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa nằm gia tang giá trị sử dụng của xe.
 • Hỗ trợ Đơn vị khu vực Hà Nội, Đông Anh trong công tác duy tu, bảo dưỡng và sửa chữa xe văn phòng
 • Là cầu nối giữa các nhân viên lái xe của TCG với công ty trong các hoạt động, quy định liên quan đến lái xe thực hiện.

Chi tiết công việc

 • Kết hợp nhân viên hành chính nắm được danh sách toàn bộ xe văn phòng TCG.
 • Lên kế hoạch định kỳ cho các công việc: kiểm tra, bảo dưỡng xe, đăng kiểm xe; Thông báo với nhân viên hành chính để sắp xếp cho đi kiểm tra định kỳ.
 • Lên kế hoạch và thực hiện kiểm tra thường xuyên/ đột xuất các xe văn phòng; đánh giá sơ bộ tình trạng xe; lập báo cáo đề xuất cấp quản lý duyệt; kết hợp với nhân viên hành chính sắp xếp cho xe đi sửa chữa/thực hiện theo phê duyệt.
 • Trực tiếp làm việc với các đại lý sửa chữa để sửa chữa xe theo phê duyệt; Giám sát và kiểm tra lại kết quả sau sửa chữa.
 • Làm hồ sơ thanh toán chi phí sửa chữa, bảo dưỡng xe. Lưu hồ sơ;
 • Cung cấp thông tin sửa chữa xe cho nhân viên quản lý tài sản cập nhật
 • Thực hiện đi đăng ký xe mới theo yêu cầu.
 • Hỗ trợ các Đơn vị trực thuộc, Đơn vị TCG cho thuê xe về kỹ thuật xe văn phòng
 • Quản lý phòng chờ của lái xe tại tầng 1 Tòa nhà.
 • Truyền đạt lại các thông báo, thông tin, sự kiện của công ty, chính sách của công ty liên quan đến lái xe và CBNV nói chung.
 • Hỗ trợ nhân viên quản lý xe đào tạo, hướng dẫn lái xe về tác phong, thái độ phục vụ; trang phục, giao tiếp….;kiểm tra đột xuất, nhắc nhở lái xe thực hiện.
 • Hỗ trợ lái xe văn phòng khi nhân viên điều xe đề nghị và bố trí hỗ trợ được.

Job Requirement

 • Các kỹ năng yêu cầu: làm việc nhóm, làm việc độc lập, kỹ năng quản lý giám sát, lập kế hoạch, báo cáo, đánh giá, giao tiếp, thương lượng
 • Sử dụng cơ bản tin học văn phòng: Word, excel
 • Hiểu về cấu tạo và nguyên lý hoạt động của xe
 • Biết lái xe và có bằng lái xe tối thiểu B2
 • Trung thực, cẩn thận.

YÊU CẦU KHÁC VỀ CÔNG VIỆC.

 • Sẵn sàng làm việc ngoài giờ và đi công tác theo yêu cầu công việc.
 • Bảo mật thông tin biết được trong quá trình làm việc.

More Information

 • Age: Unlimited
 • Job type : Permanent

Company Overview

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Công

Company size: 500-999
Khởi đầu với lĩnh vực công nghiệp ô tô, sau 15 năm, Tập đoàn Thành Công tiếp tục khẳng định vị thế bằng việc mở rộng sang các lĩnh vực xây dựng, bất động...Detail

Similar jobs

Quản Lý Xe Ô Tô Văn Phòng Và Lái Xe

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Công

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts