About us

Công ty cổ phần Đất Xanh Miền Trung

Employment Information

[Quảng Ngãi] TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN

Job level Manager
Salary $ 30,000,000 - 40,000,000 VND
Deadline to apply 15/12/2020
Industry Architect , Civil / Construction , Real Estate
Experience 8 - 10 Years

Location

Quang Ngai

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Thiên Phú Gia

$ 28 Tr - 35 Tr VND

  • Quang Ngai

Công ty cổ phần Đất Xanh Miền Trung

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Quang Ngai

Công ty cổ phần Đất Xanh Miền Trung

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Quang Ngai

Công Ty TNHH Thương Mại Vạn An

$ Competitive

  • Quang Ngai

Công Ty CP Công Nghiệp Weldcom

$ 6 Tr - 8 Tr VND

  • Quang Ngai

Ngân Hàng TMCP Quân Đội

$ 8 Tr - 15 Tr VND

  • Quang Ngai

Ngân Hàng TMCP Phương Đông - OCB

$ Competitive

  • Quang Ngai | DakLak | Khanh Hoa