About us

BIDV Metlife Life Insurance LLC

Employment Information

[Quảng Ninh] Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính - Kênh Liên Doanh Ngân Hàng BIDV

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 8,000,000 - 15,000,000 VND
Deadline to apply 31/01/2021
Industry Banking , Insurance , Finance / Investment
Experience 1 - 3 Years

BIDV Metlife Life Insurance LLC

$ 8 Tr - 15 Tr VND

  • Quang Ninh

BIDV Metlife Life Insurance LLC

$ 8 Tr - 15 Tr VND

  • Quang Ninh

Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA Việt Nam

$ 7,4 Tr - 17,4 Tr VND

  • Quang Ninh

Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Aviva Việt Nam

$ 15 Tr - 21 Tr VND

  • Quang Ninh

Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBANK

$ Competitive

  • Hai Phong | Quang Ninh | Thanh Hoa

Ngân Hàng TMCP Quân Đội

$ 8 Tr - 20 Tr VND

  • Quang Ninh

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong

$ Competitive

  • Quang Ninh