About us

Công Ty TNHH MTV Wacontre

Employment Information

[Quang Trung, Đà Nẵng] IT communicatorm, tiếng Nhật N2

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 14,000,000 - 20,000,000 VND
Deadline to apply 07/12/2020
Industry Interpreter/ Translator , IT - Software
Experience 1 - 2 Years

Location

Da Nang

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 25 Tr - 55 Tr VND

  • Da Nang

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 12 Tr - 20 Tr VND

  • Da Nang

Công Ty CP Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận - PNJ

$ Competitive

  • Da Nang

Indo Trans Logistics

$ Competitive

  • Da Nang

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GROVE

$ 8 Tr - 10 Tr VND

  • Da Nang

Công Ty CP Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận - PNJ

$ Competitive

  • Da Nang

Indo Trans Logistics

$ 10 Tr - 12 Tr VND

  • Da Nang

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GROVE

$ 5 Tr - 8 Tr VND

  • Da Nang

MegaCEO

$ 17,6 Tr - 24,2 Tr VND

  • Da Nang | Quang Nam | Quang Ngai

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong

$ Competitive

  • Da Nang