About us

Công Ty TNHH MTV Wacontre

Employment Information

[Quang Trung, Đà Nẵng] Kĩ sư cầu nối BrSE

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 30,000,000 - 50,000,000 VND
Deadline to apply 21/02/2021
Industry Interpreter/ Translator
Experience 2 - 3 Years

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 33 Tr - 55 Tr VND

  • Ho Chi Minh | Da Nang

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 33 Tr - 55 Tr VND

  • Da Nang

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 39,6 Tr - 55 Tr VND

  • Da Nang

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 44 Tr - 55 Tr VND

  • Da Nang

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 44 Tr - 55 Tr VND

  • Da Nang

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 39,6 Tr - 44 Tr VND

  • Da Nang

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ Under 46 Tr VND

  • Da Nang

Công Ty TNHH Chuyển phát nhanh Lazada Việt Nam

$ Competitive

  • Da Nang

Ngân Hàng TMCP Việt Á

$ Competitive

  • Da Nang | Quang Nam | Quang Ngai

Công Ty Cổ phần tập đoàn GCO

$ 15 Tr - 25 Tr VND

  • Ha Noi | Da Nang