About us

Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA Việt Nam

Employment Information

[Qui nhơn] Chuyên viên tư vấn tài chính tại ngân hàng Kiên Long

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 7,400,000 - 17,400,000 VND
Deadline to apply 11/02/2021
Industry Sales / Business Development , Banking , Insurance

Location

BIDV Metlife Life Insurance LLC

$ 10 Mil - 20 Mil VND

  • Binh Dinh

Manulife (Vietnam) Limited

$ Competitive

  • Binh Dinh | Ha Noi | Gia Lai

Tập đoàn Capital House

$ 7 Mil - 12 Mil VND

  • Binh Dinh

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank

$ Competitive

  • Binh Dinh

Công Ty Tài Chính Mirae Asset (Việt Nam)

$ 5 Mil - 10 Mil VND

  • Binh Dinh

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank

$ 10 Mil - 20 Mil VND

  • Binh Dinh

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong

$ Competitive

  • Ho Chi Minh | Binh Dinh | Quang Ngai

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong

$ Competitive

  • Ho Chi Minh | Binh Dinh | Quang Ngai

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank

$ 8 Mil - 10 Mil VND

  • Binh Dinh