language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

R&D Executive (Cosmetic)

Natural Rendez-Vous Co., Ltd.
Updated: 12/08/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

 • Phát triển sản phẩm mới, chuyển giao đúng hạn và hoàn chỉnh.
 • Nhận diện quy trình sản xuất cho cấu trúc thích hợp của sản phẩm để chuyển giao công thức, đảm bảo một sự hiểu biết đầy đủ về các đặc tính , cách đo lường , thao tác và chế biến của tất cả các nguyên vật liệu chính .
 • Xây dựng tiêu chuẩn của nguyên liệu và sản phẩm.
 • Tiến hành nghiên cứu quá trình trong phòng thí nghiệm và trang thiết bị sản xuất cho phù hợp thiết kế sản phẩm - tương tác giữa nguyên liệu/ máy.
 • Đánh giá và hiểu rõ tương tác giữa tính ổn định sản phẩm với quy trình sản xuất và xây dựng công thức.
 • Áp dụng các nguyên tắc của quá trình hóa học, nhiệt động học và cơ học chất lỏng ... để xây dựng công thức mới.
 • Chuyển giao sự hiểu biết về ảnh hưởng của quy trình sản xuất lên chất lượng sản phẩm
 • Thiết kế quy trình thao tác các nguyên vật liệu mới.
 • Xác định nguyên tắc quy scale-up cho các quá trình và sản phẩm
 • Nhận diện và đánh giá công nghệ mới về đảm bảo vệ sinh trong sản xuất.
 • Đánh giá năng lực sản xuất hiện tại cho các dự án mới
 • Đánh giá ảnh hưởng nguyên liệu lên hiệu suất quy trình (dòng chảy, độ nhớt…)
 • Làm việc với Sản xuất trong việc phân tích các năng lực (Thiết bị , dây chuyền , vv ) để sẵn sàng cho dự án mới
 • Cải thiện sản phẩm hiện tại
 • Chuẩn bị công thức, batchsheet, thử nghiệm và quy trình cho sản xuất.
 • Đánh giá rủi ro của việc triển khai và thay đổi mới.
 • Thực hiện tài liệu Change Management
 • Xây dựng nền tảng kiến thức về quy trình sản xuất và nhà máy.
 • Soạn thảo tài liệu kỹ thuật: MSDS, COA, Specification… của sản phẩm và nguyên liệu.
 • Chuẩn bị tài liệu kỹ thuật cho các phòng ban khác khi có yêu cầu.
 • Phối hợp các phòng ban khác để đảm bảo các dự án mới đúng tiến độ.
 • Đảm bảo tuân thủ các thủ tục, quy trình về sức khỏe và an toàn.
 • Chuẩn bị mẫu như yêu cầu.
 • Theo dõi (mẫu) kiểm tra độ ổn định

Job Requirement

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Hóa học

- Tiếng Anh: Thành thạo, giao tiếp và đọc, viết chuyên ngành mỹ phẩm

- Thành thạo MS Office

- 2 năm kinh nghiệm tại cùng vị trí, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm nghiên cứu thị trường ngành Mỹ phẩm

- Khả năng giao tiếp và xử lý tình huống tốt

- Thiết lập và giữ gìn các mối quan hệ tốt

- Am hiểu về mỹ phẩm, thống kê và phân tích số liệu

- Có năng lực quản lý, phát triển sản phẩm, nghiên cứu thị trường

- Khả năng làm việc đa nhiệm, luôn học hỏi và đổi mới

- Phân tích thị trường, ngành hàng, sản phẩm.. nắm bắt xu hướng liên tục

More Information

 • Degree: College
 • Age: 25 - 30
 • Job type : Permanent

Company Overview

Natural Rendez-Vous Co., Ltd.

www.naturalrdv.comCompany size: 100
Our founder, Mr. Stéphane Eloit, started Natural Rendez-Vous with the mission to create 100% natural, and also pleasing, safe and effective, skin and hair...Detail

R&D Executive (Cosmetic)

Natural Rendez-Vous Co., Ltd.

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts