language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Công Ty CP Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận - PNJ

R&D Manager

Công Ty CP Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận - PNJ
Updated: 12/08/2018

Employment Information

Benefits

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

1. Trực tiếp quản lý và chỉ đạo hoạt động Phòng R&D (Nghiên cứu và phát triển - NCPT) thực hiện công việc nghiên cứu để hoàn thiện và nâng cao kỹ thuật sản xuất, chế tác hiện hành và công nghệ mới cho tương lai
(Tỷ trọng: 35%)
 Nhiệm vụ chỉ đạo hoạt động cho CBNV Phòng trong quá trình sx:
 Quản lý danh mục thiết bị, máy móc, CCDC trong hệ thống đang đầu tư.
 Đánh giá phân tích hiệu quả sử dụng thiết bị toàn xí nghiệp, cụ thể là:
 Nhận dạng sự không phù hợp về: bố trí/ tính năng/ công suất/ thao tác vận hành/ mục đích sử dụng/an toàn sử dụng/ số lượng, và chi phí tiêu hao năng lượng khi sử dụng…. Đề xuất cải thiện khắc phục sự không phù hợp hoặc thay thế.
 Nhận dạng yếu tố lạc hậu của thiết bị và các qui trình kỹ thuật không phù hợp, tìm kiếm thiết bị công nghệ, quy trình kỹ thuật mới thay thế có năng suất cao và hiện đại hơn.
 Phân tích các lợi ích, hiệu quả chi phí khi thay thế bằng PP tính toán khoa học.
 Trình duyệt các dự án thay thế và đầu tư công nghệ, thiết bị mới cho các dòng SP hiện hành.
 Tổ chức các hoạt động tiếp cận các khách hàng nội bộ và người tiêu dùng nắm bắt những nhu cầu mới về SP và Công nghệ.
 Tiếp cận các xu thế về công nghệ sx nữ trang tương lai của thế giới.
 Thu thập, cung cấp và báo cáo cho Ban Giám đốc XNNT thông tin về công nghệ mới đang lưu hành trên thị trường trong ngoài nước, công nghệ sx của đối thủ cạnh tranh.
 Phối hợp với Phòng NCPT Nghiên cứu kiểu dáng, hình thái, mỹ thuật, tính năng sử dụng của SP nữ trang PNJ trong tương lai để đề xuất đầu tư thiết bị.
 Tiếp nhận các yêu cầu thử nghiệm công nghệ, lập hồ sơ thử nghiệm và Đề xuất thử nghiệm. Triển khai thử nghiệm công nghệ.
 Thông tin cho khu vực sx, các Phòng liên quan về đề tài thử nghiệm. (để hổ trợ và giám sát và kết luận.
 Đánh giá toàn bộ các kết quả của hoạt động thử nghiệm và báo cáo phân tích cho BGĐ XN.
 Tiếp nhận máy móc thiết bị mới, và nghiệm thu.
 Tiếp nhận, phân công tiếp nhận chuyển giao và nhận chuyển giao công nghệ, máy móc thiết bị mới từ bên ngoài. Đào tạo và hướng dẫn lại cho đơn vị sản xuất và nghiệm thu.
 Lập các dự án đầu tư và trình đề án đầu tư CN mới.
 Tham mưu thực hiện việc kết nối công nghệ đầu tư được duyệt vào công nghệ hiện hành.
 Chuyển giao toàn bộ thông tin vế công nghệ cho PQTCL.
 Giám sát chi phí sx theo chỉ tiêu BGĐ xí nghiệp giao.
 Giới thiệu và truyền thông SP do công nghệ mới.
2. Trực tiếp quản lý và chỉ đạo hoạt động sản xuất mẫu Master & khuôn cao su tại XNNT và NC sản phẩm MỚI cho tương lai (Tỷ trọng: 35%)
• Nhiệm vụ chỉ đạo hoạt động cho CBNV Phòng về việc sản xuất và cung cấp mẫu Master & khuôn cao su phục vụ cho quá trình sx của XN :
 Tổ chức tiếp nhận các Bản vẻ, File vật mẫu…và thông tin kỹ thuật và y/c của khách hàng được phê duyệt.
 Soát xét thiết kế về sự phù hợp giữa Y/c và công nghệ, thiết bị hiện có. Phản hồi nếu có sự không phù hợp xin chỉ đạo.
 Triển khai tạo mẫu, khuôn.
 Triển khai SX thử nghiệm, và báo cáo KQ thử nghiệm, đề xuất phương án chế tác tối ưu.
 Kiểm tra và đánh giá các Mẫu Master đạt tiêu chuẩn an toàn ít rủi ro trong SX.
 Chuyển giao toàn bộ thông tin thử nghiệm về P. Quản Trị Chất Lượng.
 Nhiệm vụ khác có liên quan.
• Nhiệm vụ chỉ đạo CBNV Phòng về Nghiên cứu SP hiện hành:
 Tổ chức các hoạt động tiếp cận các khách hàng nội bộ và người tiêu dùng nắm bắt những phàn nàn về kỹ thuật và sự chưa thõa mãn sản phẩm nữ trang PNJ đang hiện hành.
 Nhận dạng và xác định các lỗi kỹ thuật của SP khi sử dụng và đề xuất các hành động khắc phục.
 Tự đánh giá và phân tích tính năng kỹ thuật, kết cấu khoa học của các Assesories, Findings và độ an toàn sử dụng của SP PNJ hiện hành, đề xuất cải tiến tăng chất lượng sử dụng, tăng sự thõa mãn của người sử dụng (dù không có phản hồi).
 Phân tích và nhận dạng những yếu tố lợi thế cạnh tranh của SP PNJ và SP đối thủ trên thị trường, đề xuất cải thiện SP để tăng lợi thế.
 Thông qua P. Quản Trị Chất Lượng. tiếp nhận các phản hồi về Chất lượgn SP và cùng nhận dạng nguyên nhân.
 Trình duyệt các đề nghị Sx thử và giới thiệu mô phỏng SP đã cải tiến.
 Thay mặt khách hàng thiết lập Bảng yêu cầu về tiêu chuẩn SP phải đạt khi hoàn tất.
 Liên đới Chịu trách nhiệm về chất lượng SP trước BGĐ XN và Cty.
 Đề xuất bồi hoàn các thiệt hại do không tuân thủ qui trình qui định.
 Đề xuất hoặc tham mưu cho Giám đốc các phương án ngăn ngừa các rủi ro tiềm ẩn đã được nhận dạng.
 Giám sát chi phí đúng kỳ vọng.
 Ký các văn bản chứng từ thuộc phạm vi trách nhiệm.
 Tham mưu cho lãnh đạo các vấn đề thuộc chức năng.
Nhiệm vụ chỉ đạo CBNV Phòng về nghiên cứu SP cho tương lai:
 Tổ chức các hoạt động tiếp cận các khách hàng nội bộ và người tiêu dùng nắm bắt những nhu cầu mới về SP.
 Tiếp cận các xu thế về Sp nữ trang tương lai của thế giới.
 Thu thập và cung cấp các thông tin về Sp mới đang lưu hành trên thị trường trong ngoài nước, SP của đối thủ đang tiêu thụ tốt.
 Nghiên cứu kiểu dáng, hình thái, mỹ thuật, tính năng sử dụng của SP nữ trang PNJ trong tương lai đề xuất sản xuất thử.
 Nghiên cứu những dòng Sp có lợi thế cạnh tranh và đề xuất đầu tư công nghệ.
 Đề xuất kinh phí SX thử nghiệm SP mới.
 Chỉ đạo thực hiện SP mô phỏng.
 Giám sát chi phí sx theo kỳ vọng.
 Giới thiệu và truyền thông SP mới.
3. Vai trò hợp tác, kết nối và hỗ trợ tương quan nhằm đạt mục tiêu chiến lược công nghệ trong Hệ thống kỹ thuật XNNT.
Đào tạo NV mới và cập nhật nâng cao trình độ chuyên môn.
(Tỷ trọng: 20%)
 Chỉ đạo hoạt động của Phòng thực hiện các hoạt động tương tác để tạo ra SP đúng yêu cầu, bao gồm:
 Giám sát, phối hợp với Phòng Kỹ thuật cơ Điện và các Khu vực Sản xuất XNNT các hoạt động về triển khai thực hiện công nghệ mới.
 Cung cấp dữ liệu hoạt động có liên quan về công nghệ như qui trình vận hành, qui trình sx, qui trình kỹ thuật cho các đơn vị có liên quan và phối hợp với Phòng QTCL kiểm soát sự tuân thủ trong quá trình.
 Phản hồi khi có sự không phù hợp và được phép yêu cầu ngưng tiến trình không phù hợp.
 Tham mưu và đề xuất các chương trình hành động về Công nghệ và chịu trách nhiệm với tư cách Thành viên hệ kỹ thuật về sự phát triển Kỹ thuật SP.
 Chỉ đạo hoạt động của Phòng thực hiện các hoạt động tương tác để tạo ra SP đúng yêu cầu, bao gồm:
 Là khách hàng của tất cả các Phòng, Khu vực sx XNNT. Đồng thời là người đại diện cho khách hàng nội bộ về SP.
 Cung cấp yêu cầu, dữ liệu về SP và cùng Phòng Quản Trị Chất Lượng.kiểm tra SP hoàn thành ngay lần sx đầu tiên .
 Phản hồi về SP khi có sự không hoàn hảo và yêu cầu ngưng tiến trình không hoàn hảo.
 Thực hiện các nhiệm vụ được phân công trong khối kỹ thuật và là mắc xích kết nối toàn bộ hoạt động kỹ thuật XNNT.
 Tham mưu và đề xuất các chương trình hành động về SP và chịu trách nhiệm với tư cách Thành viên hệ kỹ thuật về sự phát triển Kỹ thuật SP.
 Đào tạo NV mới và đề xuất nâng cao nghiệp vụ cho CBNV nội bộ Phòng.
4. Lãnh đạo và dẫn dắt đội ngũ.
(Tỷ trọng: 10%)
 Lãnh đạo và truyền đạt nhận thức cho đội ngũ về sứ mạng, tầm nhìn và giá trị cốt lõi của PNJ.
 Dẫn dắt và chỉ huy đội ngũ thực hiện tốt các mục tiêu chiến lược.
 Động viên, khích lệ tinh thần làm việc chủ động sáng tạo.
 Xây dựng phát triển tinh thần lao động tự giác trong toàn bộ nhân viên bằng việc gắn hiệu quả công việc vào lợi ích người lao động.
 Lãnh đạo và kiểm soát việc tuân thủ Nội qui lao động, chính sách lao động, chính sách môi trường, ATLĐ, PCCC, 5S và chịu trách nhiệm trước Ban GĐ XN.
 Giám sát quyền lợi các bên trong hệ thống bao gồm người sử dụng lao động và người lao động trên cơ sở công bằng, hợp lý và minh bạch trong thực hiện công việc.
 Đào tạo NV mới và đề xuất nâng cao nghiệp vụ CBNV nội bộ Phòng
- Thực hiện các công việc khác do cấp trên giao.

Job Requirement

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 
• Bằng cấp và chuyên ngành: Đại học - Chuyên ngành kỹ thuật, mỹ thuật hoặc cao hơn
• Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh giao tiếp và đọc hiểu tốt
CÁC KINH NGHIỆM LIÊN QUAN
• Số năm kinh nghiệm liên quan: trên 05 năm
• Các kinh nghiệm làm việc có liên quan đến công việc hiện tại : đã từng đảm trách công tác Quản lý kỹ thuật, nghiên cứu và phát triển tối thiểu là 05 năm, hiểu biết và nắm vững các kỹ thuật liên quan đến sản xuất và chế tác nữ trang (ưu tiên)

More Information

 • Job type : Permanent

Company Overview

Công Ty CP Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận - PNJ

http://tuyendung.pnj.com.vn/vi
PNJ là thương hiệu hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực chế tác và bán lẻ trang sức bằng vàng, bạc, đá quý. Sản phẩm PNJ ngày càng được các nước tại thị...Detail

People who applied to this job also applied to:

R&D Manager

Công Ty CP Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận - PNJ

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts