language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

R&D Supervisor QA _Long An

Công Ty Cổ Phần Masan MEATLife
Updated: 25/03/2020

Employment Information

Benefits

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

- Thiết lập kế hoạch kiểm soát chất lượng và an toan thực phẩm cho các sản phẩm mới và triển khai áp dụng cho sản xuất thương mại các sản phẩm thịt tươi, thịt chế biến.
- Giám sát quá trình sản xuất các sản phẩm mới tuân thủ kế hoạch kiểm soát chất lượng và an toàn thực phẩm đề ra.
- Giám sát thực hành sản xuất tốt, quy trình vệ sinh chuẩn ở khu vực sản xuất để đảm bảo sản phẩm tuân thủ tiêu chuẩn.
- Điều phối việc áp dụng và lưu giữ hồ sơ của quy trình kiểm soát sự thay đổi đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm.
- Tham gia vào nghiên cứu thời hạn sử dụng sản phẩm của: bán thành phẩm, thành phẩm để đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm của sản phẩm thương mại.
- Thực hiện đào tạo về chất lượng và an toàn thực phẩm của sản phẩm mới cho các nhân viên liên quan trong khối sản xuất để nắm rõ các yêu cầu về đảm bảo chất lượng.
- Phân tích dữ liệu về chất lượng sản phẩm, đánh giá xu hướng, phát hiện kịp thời và đề xuất các cơ hội cải tiến chất lượng
- Các nhiệm vụ khác được giao bởi quản lý trực tiếp.

Job Requirement

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Công nghệ thực phẩm, Sinh học, Chế biến nông lâm hải sản, Vi sinh
- Có khả năng làm việc đội nhóm cũng như làm việc độc lập
- Kinh nghiệm: Ít nhất 2 năm king nghiệm trong các công ty thực phẩm về lĩnh vực R&D, QA, QC

*** Địa điểm làm việc:KCN Tân Đức - Đức Hòa - Long An

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: Unlimited
 • Job type : Permanent

Company Overview

Công Ty Cổ Phần Masan MEATLife

Company size: 1.000-4.999
Với một kế hoạch táo bạo nhằm mở rộng hoạt động trên toàn quốc từ 11 lên đến 14 nhà máy trong 2 năm tới, Masan MEATLife thuộc tập đoàn Masan với 2...Detail

R&D Supervisor QA _Long An

Công Ty Cổ Phần Masan MEATLife

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts

Employment Information
Similar jobs

About us

Công Ty Cổ Phần Masan MEATLife

Employment Information

R&D Supervisor QA _Long An

Location