About us

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

Employment Information

[RB] Chuyên viên Phát triển khách hàng cá nhân - RB - MSB - 1S030

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 14/12/2020
Industry Banking , Finance / Investment
Experience 1 - 2 Years

Location

Hai Phong

Quang Ninh

Hai Duong

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

$ Competitive

  • Ha Noi | Nam Dinh | Quang Ninh

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

$ Competitive

  • Ha Noi | Quang Ninh | Hai Phong

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

$ Competitive

  • Hai Phong | Hai Duong | Quang Ninh

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

$ Competitive

  • Hai Phong | Hai Duong | Quang Ninh

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong

$ Competitive

  • Ha Noi | Nghe An | Hai Phong

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong

$ Competitive

  • Quang Ninh

Ngân Hàng TMCP Quốc Dân (NCB)

$ Competitive

  • Hai Phong | Thai Binh | Hung Yen

Ngân Hàng TMCP Quốc Dân (NCB)

$ 7 Tr - 15 Tr VND

  • Hai Phong | Thai Binh | Quang Ninh

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nôi ( SHB )

$ Competitive

  • Quang Ninh | Ha Nam | Hung Yen

Ngân Hàng TMCP Việt Á

$ 6 Tr - 15 Tr VND

  • Ha Noi | Hai Phong | Quang Ninh