language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Ngân Hàng TMCP Phương Đông - OCB

React Native Developer Specialist

Ngân Hàng TMCP Phương Đông - OCB
Updated: 20/08/2019

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

- Là thành viên của Omni Team, tham gia phát triển hệ thống phần mềm lớn, đa dịch vụ với các sản phẩm tài chính đa dạng : Account, Saving, Lending, Loyalty
- Phát triển các ứng dụng React native
- Thiết kế giải pháp, mã hóa ứng dụng react native cho các sản phẩm khác nhau;
- Nghiên cứu tính khả thi về mặt kỹ thuật và đề xuất giải pháp cải tiến công nghệ

Job Requirement

- Tối thiểu 1 năm làm việc với công nghệ Web, Backend và Front-end
- Tối thiểu 6 tháng kinh nghiệm làm việc với React Native
- Có khả năng thực hiện các Unit test, Integration test
- Có mindset về product

More Information

  • Job type : Permanent

Company Overview

Ngân Hàng TMCP Phương Đông - OCB

www.ocb.com.vnCompany size: 5000 CBNV
Được thành lập từ ngày 10.06.1996, đến nay OCB có 122 điểm giao dịch (bao gồm 01 hội sở, 34 chi nhánh, 87 phòng giao dịch) tại các thành phố và vùng kinh tế...Detail

React Native Developer Specialist

Ngân Hàng TMCP Phương Đông - OCB

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts