About us

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SOTA TEK

Employment Information

React native Developer

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 12,000,000 - 30,000,000 VND
Deadline to apply 30/11/2020
Industry IT - Software , Others
Experience 1 - 5 Years

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TÀI CHÍNH SỐ 1

$ 15 Tr - 25 Tr VND

 • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN XE ĐIỆN PEGA LTT

$ 10 Tr - 20 Tr VND

 • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ THƯƠNG ĐÔ

$ 10 Tr - 20 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty cổ phần đào tạo trực tuyến UNICA

$ 10 Tr - 20 Tr VND

 • Ha Noi

Mobicast

$ Over 44 Tr VND

 • Ha Noi

FPT Software

$ Competitive

 • Ha Noi

Tập đoàn Digital Novaon

$ 15 Tr - 30 Tr VND

 • Ha Noi

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 55 Tr - 66 Tr VND

 • Ha Noi

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 55 Tr - 81,4 Tr VND

 • Ha Noi

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 55 Tr - 81,4 Tr VND

 • Ha Noi

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 55 Tr - 81,4 Tr VND

 • Ha Noi