About us

Công ty Cổ phần Masscom Việt Nam

Employment Information

React-Native Developer

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 17,000,000 - 22,000,000 VND
Deadline to apply 31/05/2021
Industry IT - Software
Experience 2 Years

Công Ty CP Chứng Khoán VNDIRECT

$ Competitive

  • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Đa Phương Tiện Thủ Đô

$ 17 Mil - 23 Mil VND

  • Ha Noi

EDUCA CORPORATION

$ 12 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ Competitive

  • Ha Noi

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 17,6 Mil - 33 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty CP Chứng Khoán VNDIRECT

$ Competitive

  • Ha Noi

Công Ty CP Chứng Khoán VNDIRECT

$ Competitive

  • Ha Noi

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 44 Mil - 88 Mil VND

  • Ho Chi Minh | Ha Noi

Tập đoàn Digital Novaon

$ 12 Mil - 30 Mil VND

  • Ha Noi