language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Recruitment Specialist (IT Company)

Creative Future Company
Updated: 15/06/2018

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Annual Leave

Job Description

 • We are currently seeking a skilled Human Resources/Recruitment Specialist who is passionate about recruiting, supporting, and developing talent through our company’s policies and managing procedures. Our ideal candidate will be responsible and reliable, and willing to regularly contribute to making our company a better place to work.
 • Achieves staffing objectives by recruiting and evaluating job candidates; advising managers; managing relocations and intern program.
 • She/he should be highly efficient, organized, and approachable. We expect applicants to have a solid knowledge of various HR functions and administrative responsibilities. If you believe you possess the commitment, character, and skills to become part of our innovative team, we would like to hear from you.

--------------------------------------------------------------

 • Chúng tôi đang tìm kiếm một Chuyên viên Nhân sự/tuyển dụng có kỹ năng và nhiệt huyết trong lĩnh vực tuyển dụng, hỗ trợ và phát triển các tài năng thông qua chính sách và quy trình quản lý của công ty. Ứng viên lý tưởng của chúng tôi phải là người có trách nhiệm và đáng tin cậy, sẵn sàng đóng góp để giúp công ty trở thành một nơi đáng làm việc hơn.
 • Đạt được các mục tiêu nhân sự bằng cách tuyển dụng và đánh giá các ứng viên; tư vấn cho các quản lý; quản lý việc luân chuyển công việc và chương trình tập sự.
 • Ứng viên phải là người có khả năng làm việc hiệu quả, có tổ chức cao và dễ dàng tiếp cận. Chúng tôi mong muốn ứng viên có kiến thức vững chắc về lĩnh vực nhân sự và quản lý hành chính. Nếu bạn tin rằng bạn có khả năng và kỹ năng để trở thành một phần của đội ngũ sáng tạo của chúng tôi, chúng tôi mong nhận được thông tin từ bạn.

Job Requirement

 • Female with age 23 – 30 and fluent in English.
 • Previous experience as HR/Recruitment Specialist in IT companies at least 3-5 years.
 • Candidates should be able to provide as part of the interview process clear execution plan to achieve Creative Future’s goals which will be describes in detail.
 • Performance Management, Training Management, Maintaining Employee Files, People Skills, Resolving Conflict, Employment Law, Project Management, Office Experience - General, Reporting Skills, Verbal Communication, Administrative Skills.
 • Phone Skills, Recruiting, Interviewing Skills, Supports Diversity, Results Driven, Professionalism, Organization, Judgment.

-------------------------------------------------------------

 • NỮ. Tuổi 23 – 30
 • Tiếng Anh thành thạo là một lợi thế.
 • Đã có kinh nghiệm làm Chuyên viên nhân sự/tuyển dụng trong các Công ty CNTT ít nhất từ 3-5 năm.
 • Các ứng viên phải cung cấp, như là một phần của quy trình phỏng vấn, kế hoạch thực hiện rõ ràng nhằm đạt được mục tiêu sẽ được mô tả chi tiết của Creative Future.
 • Có khả năng quản lý hiệu suất, quản lý đào tạo, duy trì hồ sơ nhân viên, kỹ năng nhân sự, giải quyết xung đột, luật lao động, quản lý dự án, kinh nghiệm văn phòng tổng hợp, kỹ năng báo cáo, giao tiếp bằng lời, kỹ năng hành chính.
 • Có kỹ năng nói chuyện điện thoại, kỹ năng tuyển dụng và phỏng vấn, đa dạng trong khả năng hỗ trợ, thúc đẩy kết quả, khả năng làm việc chuyên nghiệp, có đầu óc tổ chức, quyết đoán.

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: 23 - 30
 • Gender: Female
 • Job type : Permanent
 • Training opportunities:

  Được hợp tác với các đội ngũ kỹ thuật nước ngoài và có cơ hội đi du lịch/làm việc/sống ở nước ngoài.

 • Colleagues:

  Tại sao bạn lại thích làm việc ở đây??
  •Bạn thích làm việc với những người thông minh trong một môi trường làm việc nhanh nhạy.
  •Bạn thích nhập cư vào Canada khi chúng tôi cung cấp các dịch vụ tư vấn di cư nghề nghiệp!

Company Overview

Creative Future Company

http://creativefuture.ca
Creative Future is a Canadian technology company specialized in providing IT services to North American companies out of our offices in HCMC, Vancouver...Detail

Recruitment Specialist (IT Company)

Creative Future Company

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts