About us

MegaCEO

Employment Information

Regional Operation Manager (Warehouse/3PLs, 3000USD, DT8217)

Job level Manager
Salary $ 2.500 - 3.000 USD
Deadline to apply 19/12/2020
Industry Freight / Logistics / Warehouse , Import / Export
Experience 5 - 6 Years

Location

Ha Noi

Bac Ninh

Hai Phong

First Alliances

$ 70 Tr - 80 Tr VND

  • Ha Noi

Chi nhánh Phân phối Miền Bắc – Công ty TNHH Đầu Tư và Thương Mại Thiên Hải

$ 33 Tr - 44 Tr VND

  • Ha Noi

Big C Việt Nam

$ Competitive

  • Ha Noi

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 30 Tr - 60 Tr VND

  • Ha Noi

First Alliances

$ 50 Tr - 80 Tr VND

  • Ha Noi

First Alliances

$ Competitive

  • Ha Noi

Cty CP Tiếp Vận Doanh Nghiệp Nhỏ và Vừa Việt Nam

$ 20 Tr - 35 Tr VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN ONE MOUNT GROUP

$ Competitive

  • Ha Noi

First Alliances

$ 30 Tr - 50 Tr VND

  • Ha Noi | Vinh Phuc | Bac Giang

First Alliances

$ 33 Tr - 44 Tr VND

  • Ha Noi