About us

Công Ty TNHH JAC Recruitment Vietnam

Employment Information

Regional Radiation Medical Physicist

Job level Manager
Salary $ Competitive
Deadline to apply 03/12/2020
Industry Medical / Healthcare , Consulting
Experience 5 Years

Location

CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ MB AGEAS

$ Competitive

  • Ha Noi

First Alliances

$ 70 Tr - 80 Tr VND

  • Ha Noi

Chi nhánh Phân phối Miền Bắc – Công ty TNHH Đầu Tư và Thương Mại Thiên Hải

$ 33 Tr - 44 Tr VND

  • Ha Noi

Big C Việt Nam

$ Competitive

  • Ha Noi

First Alliances

$ 132 Tr - 198 Tr VND

  • Ha Noi

First Alliances

$ 50 Tr - 80 Tr VND

  • Ha Noi

Monroe Consulting Group Vietnam

$ 66 Tr - 110 Tr VND

  • Ha Noi

First Alliances

$ Competitive

  • Ha Noi

MegaCEO

$ 55 Tr - 66 Tr VND

  • Ha Noi | Bac Ninh | Hai Phong