language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Regional Sale Representative(Đại Diện Bán Hàng)SOHO/Work For Home-South Vietnam

Công Ty TNHH Đại Oanh
Updated: 29/03/2020

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Customers relationship maintenance (market develop and customer visiting, quotes, order handling, customer service.)
 • Market status survey & research.
 • Executing exhibition and marketing in Vietnam, Cambodia and Laos.
 • Bring in new customers and expand sales.
 • Executing the assigned affairs from superiors.

----------------------------

 • Duy trì các mối quan hệ với khách hàng hiện có (phát triển thị trường và gặp gỡ khách hàng, báo giá, xử lý đơn hàng, chăm sóc khách hàng)
 • Nghiên cứu thị trường.
 • Tham gia các hoạt động / sự kiện có liên quan đến sản phẩm đang kinh doanh, chủ động đề xuất phương án khai thác các cơ hội kinh doanh, đặc biệt là các dự án đang trong giai đoạn triển khai ở Việt Nam, Lào và Campuchia.
 • Tìm kiếm khách hàng mới, mở rộng phát triển mạng lưới kinh doanh tới các nhóm khách hàng mục tiêu mới, khách hàng tiềm năng.
 • Hoàn thành các công việc được giao.

Job Requirement

 • At least 2 years of experience as an outside sales role, and instrument sales experience is a plus.
 • Fluent in English or Mandarin 
 • Resourceful, able to work independently and under pressure. 
 • Strong leadership, self-motivated, pleasant personality and open minded. 
 • Good communication, analytical and problem solving skills 
 • Age: under 40 years old
 • Education: Academy

-----------------------

 • Có it nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh là 1 lợi thế.
 • Thông thạo tiếng Anh hoặc tiếng Trung
 • Tháo vát, có khả năng làm việc độc lập và chịu áp lực.
 • Có năng lực lãnh đạo, năng động, thân thiện và cởi mở.
 • Giao tiếp tốt, có kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề
 • Tuổi tác: dưới 40
 • Học vấn: Cao Đẳng

More Information

 • Degree: College
 • Age: 22 - 40
 • Job type : Permanent

Company Overview

Công Ty TNHH Đại Oanh

www.hawkgauge.com.twCompany size: 10-20
Được thành lập vào năm 1971, HAWK GAUGE Instrument Ltd. được biết đến như một nhà cung cấp chuyên nghiệp các giải pháp thiết bị đo áp suất, nhiệt độ, mức...Detail

Regional Sale Representative(Đại Diện Bán Hàng)SOHO/Work For Home-South Vietnam

Công Ty TNHH Đại Oanh

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts

Employment Information
Similar jobs

About us

Công Ty TNHH Đại Oanh

Employment Information

Regional Sale Representative(Đại Diện Bán Hàng)SOHO/Work For Home-South Vietnam

Location

Long An

Ba Ria-VT

Can Tho