About us

Công Ty TNHH MTV Wacontre

Employment Information

[REMOTE] SENIOR MOBILE APP DEVELOPER_3500 USD NET

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 2.000 - 3.500 USD
Deadline to apply 30/06/2021
Industry IT - Software
Experience 2 - 5 Years

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 44 Mil - 77 Mil VND

  • Ho Chi Minh | Ha Noi

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 44 Mil - 77 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ Under 77 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH MTV Tin Học Á Đông Vi Na

$ 16 Mil - 25 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ Under 33 Mil VND

  • Ho Chi Minh

FE CREDIT

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty CP Dược Phẩm Pharmacity

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty Cổ Phần Truyền Thông Medihub

$ Over 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty cổ phần đào tạo Công nghệ Trẻ TEKY

$ 12 Mil - 16 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 19,8 Mil - 33 Mil VND

  • Ho Chi Minh