language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

N KID Corporation

Reporting Accountant

N KID Corporation
Updated: 21/06/2019

Employment Information

Benefits

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

1. Phụ trách báo cáo doanh thu hàng ngày của Công ty.

- Tiếp nhận số liệu từ Kế toán doanh thu 3 khối: Attraction, Distribution và Retail.

- Kiểm tra số liệu trên POS đối chiếu so với số liệu kế toán doanh thu cập nhật.

- Phản hồi chênh lệch số liệu và cập nhật chỉnh sửa.

- Yêu cầu giải trình những trường hợp tăng/giảm bất thường so với ngày trước liền kề.

-Tổng hợp gửi báo cáo cho Ban Giám Đốc.

2. Phụ trách báo cáo AP, AR, Hàng tồn kho hàng tuần.

- Tiếp nhận số liệu từ Kế toán tổng hợp 3 khối: Attraction, Distribution và Retail.

- Kiểm tra số liệu, phản hồi chênh lệch số liệu và cập nhật chỉnh sửa.

- Yêu cầu thu hồi công nợ tạm ứng nhân viên đối với những trường hợp lớn hơn 30 ngày.

- Yêu cầu thu hồi công nợ phải thu khách hàng đối với những Khách hàng thanh toán chậm (Căn cứ vào hợp đồng).

- Yêu cầu NCC tất toán treo công nợ thanh toán trả trước (Căn cứ vào hợp đồng).

- Yêu cầu thanh lý/hủy những mã hàng tồn kho đã lâu,hết hạn sử dụng.

- Tổng hợp gửi báo cáo cho Ban Giám Đốc.

3. Phụ trách kiểm soát chi phí.

- Hướng dẫn nghiệp vụ cho kế toán phụ trách kiểm soát chi phí.

- Truy xuất số liệu từ SAP.

- Kiểm tra số liệu hạch toán phải đúng chi phí phát sinh thực tế theo đúng diễn giải, theo đúng code (Bộ phận/Cửa hàng),đúng tài khoản hạch toán.

- Phản hồi chênh lệch số liệu và cập nhật chỉnh sửa.

- Tổng hợp gửi báo cáo cho các Kế toán tổng hợp.

4. Phục trách báo cáo so sánh hàng tồn kho với doanh thu.

- Tiếp nhận số liệu từ Kế Toán Kho, Kế Toán Doanh Thu.

- Kiểm tra số liệu trên POS đối chiếu so với số liệu kế toán doanh thu,kế toán kho cập nhật.

- Phản hồi chênh lệch số liệu và cập nhật chỉnh sửa.

- Yêu cầu giải trình những trường hợp tồn kho vượt định mức so với doanh thu.

- Tổng hợp gửi báo cáo cho Ban Giám Đốc.

5. Phụ trách báo cáo Dashboard Nkid Product.

- Tiếp nhận số liệu báo cáo quản trị từ Kế Toán Tổng Hợp.

- Kiểm tra số liệu trên SAP đối chiếu so với số liệu kế toán tổng hợp cập nhật.

- Phản hồi chênh lệch số liệu và cập nhật chỉnh sửa.

- Yêu cầu giải trình những trường hợp tăng/giảm bất thường so với tháng trước liền kề.

- Tổng hợp gửi báo cáo cho Ban Giám Đốc.

6. Phụ trách báo cáo Chi phí Khối Corporate.

- Tiếp nhận số liệu Báo Cáo Tài Chính từ các Kế Toán Tổng Hợp.

- Kiểm tra số liệu trên SAP đối chiếu so với số liệu kế toán tổng hợp cập nhật.

- Phản hồi chênh lệch số liệu và cập nhật chỉnh sửa.

- Yêu cầu giải trình những trường hợp tăng/giảm bất thường so với tháng trước liền kề.

- Tổng hợp gửi báo cáo cho Manager các Bộ phận.

7. Thực hiện các công việc khác có liên quan do Trưởng phòng Kế Toán yêu cầu.

Job Requirement

- Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học (các ngành kiểm toán,kế toán) có kiến thức -về kế toán,thuế và các kiến thức liên quan đến công việc.

- Kỹ năng: MS.Office, Internet, Tổng Hợp,Phận tích số liệu,Báo cáo.

- Kinh nghiệm: tối thiểu 3 năm trong cũng lĩnh vực.

- Phẩm chất: Trung thực,Kiên nhẫn,Chịu được áp lực,Cẩn thận, hòa đồng.

More Information

 • Job type : Permanent

Company Overview

N KID Corporation

www.nkidcorp.comCompany size: 2500
N KID Group (www.nkidgroup.com) specializes in the kid lifestyle industry in Vietnam, with operations across various business verticals including: Kid...Detail

People who applied to this job also applied to:

Reporting Accountant

N KID Corporation

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts