language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Techcombank

Retail Product Specialist

Techcombank
Updated: 30/03/2020

Employment Information

Job Description

- Thực hiện nghiên cứu thị trường và phỏng vấn KH để tìm hiểu nhu cầu về vay mua nhà của từng tiểu phân khúc KH
- Tham gia phân tích nhu cầu vay mua nhà của từng tiểu phân khúc KH
- Tham gia thiết kế các phương án giải pháp tài chính cho từng tiểu phân khúc KH
- Tham gia thiết kế bộ ma trận câu hỏi và checklist hồ sơ cho từng tiểu phân khúc KH để thu thập thông tin của KH
- Tham gia xây dựng các chính sách giá và phí cho từng phương án giải pháp tài chính
- Thực hiện văn bản hóa giải pháp thiết kế
- Tham gia triển khai giải pháp tài chính cho từng tiểu phân khúc KH
- Định kỳ đánh giá hiệu quả hiệu quả của giải pháp thiết kế
- Phối hợp các bộ phận liên quan để thiết kế, phê duyệt và triển khai giải pháp
- Tham gia xây dựng tự động và tham số hóa các tiêu chí sản phẩm, chính sách, nguyên tắc quản trị rủi ro nhằm đảm bảo việc vận hành được thống nhất, tăng tính tự động, khách quan và bảo mật trong việc áp dụng

Job Requirement

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kinh tế, Ngân hàng/tài chính,.. hoặc có liên quan.
- Hiểu biết về nghiệp vụ ngân hàng
- Hiểu biết sâu sắc về quy trình phát triển và vận hành sản phẩm cho vay mua nhà dự án tại NH và các TCTD
- Hiểu biết sâu sắc về quy trình xây dựng giá cho sản phẩm vay mua nhà dự án tại NH và các TCTD
- Hiểu biết về các quy định của NHNN, quy định của pháp luật liên quan tới BĐS và nghiệp vụ cho vay mua nhà, ngân hàng điện tử
- Có hiểu biết về các sản phẩm NH điện tử => nice to have
- Điểm Tiếng Anh TOEIC 500-700

More Information

  • Job type : Permanent

Company Overview

Techcombank

www.techcombank.com.vnCompany size: 7000
TECHCOMBANK với sứ mệnh trờ thành Ngân hàng tốt nhất và doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam, luôn đi đầu trong việc ứng dụng công nghệ tiên tiến nhằm cung cấp...Detail

Retail Product Specialist

Techcombank

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts