language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Revenue Team Leader

Indo Trans Logistics
Updated: 26/09/2019

Employment Information

Benefits

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

*** PERFORMANCE (40%)
• Doanh thu & các khoản phải thu:
- Xuất hóa đơn cước vận chuyển/ debit note cho khách hàng trực tiếp & khách hàng nội bộ theo đúng quy định của cơ quan thuế & của công ty
- Kiểm tra đối chiếu số liệu billing đúng với KPI & đúng với thực tế phát sinh
- Đối chiếu tình hình công nợ khách hàng với bộ phận thu hồi công nợ, liên hệ khách hàng trong một số trường hợp
- Lập báo cáo công nợ hàng tuần/ theo yêu cầu của cấp trên
- Cập nhật thông tin hợp đồng lên file aging, file theo dõi hợp đồng bán ra
- Cập nhật dữ liệu aging (hóa đơn + chi hộ) khi có phát sinh
- Thông báo cho các bộ phận có liên quan về tình hình nợ xấu
• Sổ kế toán:
- Hạch toán doanh thu (bao gồm cả doanh thu trích trước, doanh thu chưa thực hiện) vào phần mềm kế toán
- Reconcile, theo sát, xử lý kết quả reconcile doanh thu/ phải thu khách hàng qua các tài khoản: 1388, 3387, 511.
- Reconcile & xử lý kết quả reconcile các tài khoản: 131, 1388 giữa thực tế, tổng hợp & chi tiết hạn thanh toán
• Kiểm soát doanh thu:
- Đảm bảo doanh thu billing đúng & đủ.
- Check hợp đồng bán ra ở các điều khoản thanh toán, thời hạn billing, thông tin khách hàng… trước khi trình cấp trên.
- Các yêu cầu khác để kiểm soát doanh thu chính xác
- Kiểm tra hợp đồng bán ra
• Incentive:
- Kiểm tra & tính incentive cho sale

*** CUSTOMER SATISFACTION (15%)
- Tương tác/ hỗ trợ với các bộ phận của ITL trong các công việc có liên quan
- Giải đáp thắc mắc với khách hàng một cách đầy đủ, kịp thờiOPERATION *** EXCELLENCE (15%)
- Tương tác với các bộ phận khác trong các công việc có liên quan
- Các công việc khác do cấp trên quản lý trực tiếp & gián tiếp giao phó (Accounting Team Leader, Assistant of Accounting Manager, ..)HUMAN
*** RESOURCE MANAGEMENT (10%)
- Quản lý nhân viên

Job Requirement

*** QUALIFICATIONS 
• Trình độ: Đại học, chuyên ngành kế toán
• Anh văn giao tiếp
• Thành thạo vi tính văn phòng 
*** EXPERIENCE
• Ít nhất 4 năm kinh nghiệm trong công tác kế toán
• Ưu tiên kinh nghiệm trong ngành logistics
*** INTERNAL & EXTERNAL RELATIONSHIPS
• Báo cáo trực tiếp cho: Accounting Team Leader
• Báo cáo gián tiếp cho: Accounting Manager, Assistant of Accouting Manager, BU head 
• Hợp tác với AR team, Sale team, CS team
*** SKILLS & COMPETENCY
+ SKILLS
• Team work
• Adaptability
• Communication
• Initiative
• Customer-oriented 
• Planning – Organizing & Supervising
+ SPECIAL REQUIREMENTS – WORKING CONDITIONS & OTHERS
• Sẵn sàng làm thêm giờ để hoàn thánh công việc được giao
• Đi công tác khi có yêu cầu

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: 26 - 32
 • Job type : Permanent

Company Overview

Indo Trans Logistics

www.itlvn.com
Indo Trans Logistics (ITL) is dedicated to the goal of being the premier regional solutions provider for integrated Logistics, Freight & transports...Detail

Revenue Team Leader

Indo Trans Logistics

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts