language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Techcombank

Risk Modelling Specialist

Techcombank
Updated: 30/03/2020

Employment Information

Job Description

- Phân tích và xác định hành vi đặc thù của từng tiểu phân khúc KH
- Xây dựng và phát triển mô hình xếp hạng tín dụng cho KH. Thực hiện thống kê và xây dựng mô hình dựa vào cơ sở dữ liệu sẵn có về KH cũng như kết hợp với nguồn dữ liệu bên ngoài để xây dựng mô hình đo lường được rủi ro của KH
- Xây dựng mô hình bao gồm phân loại dữ liệu cho từng tiểu phân khúc KH, đưa ra tiêu chí phân loại, lựa chọn các chỉ tiêu chí, chỉ tiêu định tính, định lượng, hành vi, chạy mô hình, kiểm định lại mô hình trong quá trình phát triển (backtesting), sử dụng SPSS, SAS code v.v… và nắm rõ kỹ thuật chạy mô hình, kiểm định mô hình
- Xây dựng hệ thống xếp hạng khách hàng cá nhân trước phát vay (application scorecard) đảm bảo mô hình phân biệt được khách hàng theo ngưỡng rủi ro và hỗ trợ phê duyệt trong việc ra quyết định nhanh chóng và khách quan
- Xây dựng mô hình xếp hạng sau phát vay (behavior scorecard) cho khách hàng để phân biệt và đánh giá hành vi trả nợ của khách hàng, hỗ trợ thông tin về khách hàng để bán chéo, top-up đối với khách hàng tốt và cảnh báo sớm đơn vị thu nợ với những khách hàng có nguy cơ quá hạn.
- Tính toán phần bù rủi ro cho từng KH để hỗ trợ tính toán lãi suất cho từng khoản vay liên quan đến mức độ rủi ro của từng khách hàng (risk based pricing)
- Theo dõi và kiểm định chất lượng mô hình định kỳ dựa trên các báo cáo monitoring
- Tham gia thiết lập và tự động hóa mô hình xếp hạng trên hệ thống đảm bảo tính bảo mật thông tin, tính chính xác và khách quan cho việc xếp hạng khách hàng
- Tham gia xây dựng các công cụ tính toán tự động nhằm đánh giá khả năng lỗ kỳ vọng (Expected Loss) của danh mục

Job Requirement

- Tốt nghiệp Đại học trở lên hoặc bằng cấp tương đương chuyên ngành liên quan đến số liệu như toán ứng dụng, thống kê, kinh tế lượng, tài chính ngân hàng, quản lý thông tin, nghiên cứu vận hành…
- Hiểu biết về nghiệp vụ ngân hàng
- Hiểu biết về quy trình phát triển và vận hành sản phẩm ngân hàng
- Có hiểu biết chung về các sản phẩm NH điện tử và công nghệ áp dụng => nice to have
- Đã tham gia xây dựng mô hình xếp hạng tín dụng, PD, EAD, LGD...từ những bước đầu tại những NH, TCTD đang và đã apply Basel II
- Điểm Tiếng Anh TOEIC 500-700

More Information

  • Job type : Permanent

Company Overview

Techcombank

www.techcombank.com.vnCompany size: 7000
TECHCOMBANK với sứ mệnh trờ thành Ngân hàng tốt nhất và doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam, luôn đi đầu trong việc ứng dụng công nghệ tiên tiến nhằm cung cấp...Detail

People who applied to this job also applied to:

Risk Modelling Specialist

Techcombank

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts