About us

Talent Trader Vietnam

Employment Information

RUBY DEVELOPER

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 600 - 1.500 USD
Deadline to apply 15/11/2020
Industry IT - Software
Experience 3 Years

Location

Công ty cổ phần đào tạo Công nghệ Trẻ TEKY

$ 20 Tr - 25 Tr VND

 • Ho Chi Minh | Binh Duong | Ha Noi

Panasonic R&D Center Vietnam

$ Competitive

 • Ha Noi

Tập đoàn Digital Novaon

$ 15 Tr - 28 Tr VND

 • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư VJC

$ 23 Tr - 30 Tr VND

 • Ha Noi

Công Ty TNHH Một Thành Viên Tek Experts

$ Competitive

 • Ha Noi

Công ty Cổ Phần Jellyfish Education

$ 10 Tr - 250 Tr VND

 • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ VANTIX

$ 20 Tr - 30 Tr VND

 • Ha Noi

Unios Vietnam

$ Competitive

 • Ho Chi Minh | Ha Noi

Openasia Group

$ 16,5 Tr - 26,4 Tr VND

 • Ha Noi

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội

$ 15 Tr - 25 Tr VND

 • Ha Noi

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội

$ 15 Tr - 25 Tr VND

 • Ha Noi