About us

CÔNG TY TNHH NHỰA ĐÔNG HẢI

Employment Information

Sale Admin

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 7,000,000 - 10,000,000 VND
Deadline to apply 13/11/2020
Industry Sales / Business Development , Accounting / Auditing / Tax
Experience 1 - 2 Years

CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN TOÀN CẦU DDH VIỆT NAM

$ Competitive

 • Ha Noi

Công Ty TNHH TM & XNK Nhất Lâm

$ Competitive

 • Ha Noi

Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel

$ 15 Tr - 20 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty TNHH Sản xuất, lắp ráp Tuấn Nghĩa

$ 8 Tr - 12 Tr VND

 • Ha Noi

Công Ty TNHH Thiết Bị Nhiệt Đình Hải

$ 7 Tr - 10 Tr VND

 • Ha Noi

Ri Ta Võ

$ 7 Tr - 8 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty TNHH Công nghệ Hóa chất và Môi trường Vũ Hoàng

$ 10 Tr - 15 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty TNHH thương mại quốc tế Phú Lâm

$ 6 Tr - 9 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty Cổ phần thương mại Hà Phan

$ 7 Tr - 10 Tr VND

 • Ha Noi

VIETMEC - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM

$ 6 Tr - 8 Tr VND

 • Ha Noi

Mitshubishi Trung Thượng

$ Over 10 Tr VND

 • Ha Noi