About us

Công ty CP Công Nghệ môi Trường Toàn Diện

Employment Information

Sale Engineer (Kỹ sư bán hàng)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 30/06/2021
Industry Sales / Business Development , Environmental , Others
Experience 2 Years

Công ty CP Công Nghệ môi Trường Toàn Diện

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư INTECH

$ 7 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư INTECH

$ 6 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty CP Công Nghệ môi Trường Toàn Diện

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư INTECH

$ 6 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư INTECH

$ 6 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty CP Công Nghệ môi Trường Toàn Diện

$ 8 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư INTECH

$ 6 Mil - 8 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư INTECH

$ 6 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi