Location

Ho Chi Minh

 • Salary

  30 Mil - 40 Mil VND

 • Experience

  3 - 5 Years

 • Job level

  Manager

 • Deadline to apply

  21/02/2023

Benefits

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Healthcare
 • Training Scheme
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

- Hỗ trợ Marketing xây dựng chiến lược Marketing, định vị & xây dựng thương hiệu đối với Category Thịt tươi.
- Xây dựng, điều phối và tổ chức triển khai chiến lược marketing và truyển thông của Category Thịt tươi.
- Nghiên cứu thị trường, xu hướng tiêu dùng của khách hàng đối thủ để đề xuất, phát triển chiến lược/ các kế hoạch MKT.
- Nghiên cứu xu hướng phát triển ngành, đề xuất các ý tưởng MKT cải tiến quy trình, sản phẩm, cách thức tổ chức hoạt động MKT mới đáp ứng nhu cầu của thị trường và khách hàng
- Quản lý phát triển thương hiệu & sản phẩm mới, triển khai và quản lý thực hiện toàn bộ quá trình tung sản phẩm mới ra thị trường.
- Xây dựng, phát triển và thực hiện các kế hoạch để đạt được mục tiêu, chịu trách nhiệm trực tiếp hiệu quả MKT đối với Category Thịt tươi trên cơ sở các KPIs đặt ra.
- Quản lý và đánh giá hiệu quả các ý tưởng và thực tiễn hoạt động của các nhà Cung cấp và Agency ; Phối hợp, điều phối các bộ phận liên quan đảm bảo sẵn sàng các nguồn lực & đáp ứng chất lượng dịch vụ / campaign theo yêu cầu chiến lược/ kế hoạch đề ra.
- Theo dõi, giám sát và đánh giá hiệu quả các hoạt động marketing định kỳ và đột xuất theo yêu cầu công việc.
- Thực hiện các công việc khác phù hợp với công việc của Bộ phận và vị trí công việc của mình theo sự phân công từ cấp trên trực tiếp.
- Kịp thời chỉ đạo, giám sát công việc của nhân viên nhằm đảm bảo nhân viên làm việc đúng quy trình / quy định / hướng dẫn công việc. mang lại hiệu quả và an toàn lao động.

Job Requirement

- TNĐH kinh tế, marketing và các ngành liên quan
- Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực marketing ở vị trí tương đương ( kn mảng thực phẩm tươi sống là một lợi thế)
- Kỹ năng lãnh đạo, lập kế hoạch, quản lý công việc hiệu quả
- Kỹ năng ra quyết định và giải quyết vấn đề tốt
- Kỹ năng phát triển nhân viên

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: Unlimited
 • Salary: 30 Mil - 40 Mil VND
Save job Email me similar jobs Report job

Report job

Feedback