language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Sales Admin - Chuyên Viên Hỗ Trợ Kinh Doanh - KV Bắc Ninh

LOTTE FINANCE VIETNAM
Updated: 20/05/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

- Hỗ trợ bán sản phẩm dịch vụ:

 • Hỗ trợ thu thập thông tin khách hàng, soạn thảo tờ trình, báo cáo đề xuất cung cấp sản phẩm dịch vụ theo quy định của LOTTE FINANCE
 • Hỗ trợ theo dõi quá trình luân chuyển hồ sơ giữa đơn vị và các bộ phận liên quan đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng, thời gian đã quy định.
 • Hỗ trợ soạn hồ sơ tất toán khoản vay

Hỗ trợ cập nhật và quản lý hồ sơ khách hàng:

 • Scan/nhập liệu hồ sơ và thực hiện công việc liên quan đến xây dựng, quản lý hồ sơ khách hàng theo phân công của quản lý.
 • Cập nhật, theo dõi tình trạng Khách hàng
 • Hỗ trợ quản lý Danh mục khách hàng (cung cấp, báo cáo nợ đến hạn định kỳ, các số liệu khách hàng…) nhận biết các yếu tố rủi ro;
 • Chịu trách nhiệm theo dõi các công việc hành chánh sau khi hồ sơ được phê duyệt

Job Requirement

 • Hiểu biết về hoạt động tín dụng bao gồm cả sản phẩm, bán hàng, marketing;
 • Có kỹ năng quan hệ và giao tiếp tốt;
 • Có kỹ năng phân tích, lập tờ trình

More Information

 • Job type : Permanent

Company Overview

LOTTE FINANCE VIETNAM

Founded in 1948, LOTTE is one of the largest global groups in Korea and is engaged in a variety of businesses including construction, chemistry,...Detail
Job tags / Skills: Phân tích kinh doanh

Similar jobs

Sales Admin - Chuyên Viên Hỗ Trợ Kinh Doanh - KV Bắc Ninh

LOTTE FINANCE VIETNAM

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts