About us

Công ty TNHH iMarket VN

Employment Information

Sales Admin Staff

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 9,000,000 - 11,000,000 VND
Deadline to apply 31/07/2020
Industry Marketing , Sales / Business Development , Customer Service
Experience 1 - 3 Years

Công ty CP Ngọn Lửa Thần .

$ Over 9 Tr VND

 • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN LIÊN MINH

$ 6 Tr - 15 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty TNHH Sản xuất, lắp ráp Tuấn Nghĩa

$ 8 Tr - 12 Tr VND

 • Ha Noi

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 13,2 Tr - 22 Tr VND

 • Ha Noi

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 14 Tr - 16 Tr VND

 • Ha Noi

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 15,4 Tr - 22 Tr VND

 • Ha Noi

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 11 Tr - 22 Tr VND

 • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HỮU NGHỊ

$ 7 Tr - 9 Tr VND

 • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT TLG VIỆT NAM

$ 8 Tr - 10 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty TNHH Sản xuất và Thương Mại Quốc tế Việt Sing

$ 8 Tr - 12 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty CP Crystal Holidays (Trực thuộc Tập đoàn Everland)

$ 8 Tr - 8 Tr VND

 • Ha Noi