About us

Công ty Cổ Phần Phân Phối Việt Nét

Employment Information

Sales Admin

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 8,000,000 - 10,000,000 VND
Deadline to apply 05/02/2021
Industry Sales / Business Development , Customer Service , Law / Legal Services
Experience 1 Years

Công Ty TNHH Thương Mại K&K Toàn Cầu

$ Competitive

  • Ha Noi

Homedy Inc.

$ 6 Mil - 7 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ Phần Cuộc sống xanh Sài Gòn (GLF)

$ 9 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi | Can Tho

Công ty TNHH Mỹ Phục - Eva De Eva

$ 10 Mil - 13 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty TNHH Trace - Tec Việt Nam

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty TNHH thương mại quốc tế Phú Lâm

$ 6 Mil - 9 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH Công nghệ Hóa chất và Môi trường Vũ Hoàng

$ 8 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH thương mại quốc tế Phú Lâm

$ 6 Mil - 8 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư INTECH

$ 12 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư INTECH

$ 6 Mil - 8 Mil VND

  • Ha Noi