Location

Ha Noi

 • Salary

  10 Mil - 15 Mil VND

 • Experience

  2 - Years

 • Job level

  Experienced (Non - Manager)

 • Deadline to apply

  30/04/2021

Job Description

1. Cập nhật doanh số từ bộ phận kế toán, phân bổ doanh số và chuẩn bị số liệu cho cuộc họp giao ban Công ty hàng tuần.

2. Thiết lập hệ thống và cung cấp data số liệu, thông tin cần thiết cho GSBH, các phòng ban liên quan để làm báo cáo.

3. Tổng hợp định biên chi phí phòng kinh doanh.

4. Thực hiện các báo cáo khác khi có yêu cầu.

5. Theo dõi rà soát các đơn hàng đã chuyển cho bộ phận sản xuất.

6. Thống kê đơn hàng, báo cho các giám sát, nhân viên, các bộ phận liên quan về tình hình các đơn hàng để hỗ trợ và sắp xếp thuận lơi

7.Quản lý hàng KM, quỹ định biên KM và thay Giám đốc Kinh Doanh gửi khách hàng CTKM đã được phê duyệt.

8. Kiểm tra tất cả các đơn hàng phát sinh về chính sách, giá cả, yêu cầu của khách hàng ....trước khi chuyển tổng hợp sang bộ phận liên quan khác.

9. Lên bảng theo dõi tiến độ đi hàng các đơn hàng đã chuyển bộ phận sản xuất.

10.Tính trọng tải xe tuyến tỉnh. Sắp xếp đơn hàng theo đúng lộ trình tuyến.

11. Tuyển dụng, hướng dẫn, đào tạo và quản lý nhân viên.

·12. Lập bảng lương, tính toán các chi phí KD và lương thưởng cho nhân viên của Phòng Kinh Doanh.

13. Chào giá, chính sách bán hàng, xây dựng điều khoản hợp đồng đối với những khách hàng mới.

14. Làm việc với ngành hàng và Trưởng quầy siêu thị.

15.Chăm sóc khách hàng và xử lý khiếu nại.

16. Hỗ trợ Giám đốc Kinh Doanh thiết lập các chương trình Khuyến mại, dự báo doanh số, dự kiến sản lượng, kế hoạch kinh doanh, kế hoạch nhân sự và các kế hoạch khác.

17. Hỗ trợ Giám đốc Kinh Doanh làm các báo cáo Kinh Doanh.

18. Theo dõi các đầu mục công việc và đốc thúc các bộ phận, cá nhân liên quan.

19. Thực hiện các công việc khác do Giám đốc Kinh Doanh giao.

Job Requirement

1. Trình độ học vấn/chuyên môn:

· Đại học trở lên.

·Chuyên ngành Quản trị Kinh doanh hoặc Kinh tế/ Tài chính/ Kế toán Kiểm toán.

2. Kinh nghiệm:

·  Ít nhất 2 năm vị trí tương đương hoặc có kinh nghiệm trong ngành bán lẻ và trợ lý văn phòng.

· Am hiểu về ngành bán lẻ và các nghiệp vụ trợ lý, thư ký.

·  Có kinh nghiệm phân tích đánh giá kinh doanh.

3. Phẩm chất cá nhân:

·  Giao tiếp tốt, nghiêm túc trong công việc, làm việc thận trọng chính xác.

· Trung thực và cam kết bảo mật thông tin.

4. Kỹ năng cơ bản:

· Thành thạo tin học văn phòng.

·  Kỹ năng đánh giá, phân tích số liệu.

·  Kỹ năng phân tích kinh doanh.

·  Kỹ năng tổng hợp, thống kê, dự báo.

·  Kỹ năng đàm phán, ra quyết định.

Kỹ năng khác:

·        Chịu áp lực trong công việc.

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: 25 - 40
Save job Email me similar jobs Report job

Report job

Feedback