About us

Công Ty TNHH Thương Mại XNK Cuộc Sống Tươi Đẹp

Employment Information

Sales Admin_ Văn phòng Hà Nội

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Over 9,000,000 VND
Deadline to apply 15/11/2020
Industry Pharmacy , Administrative / Clerical , Accounting / Auditing / Tax
Experience 2 Years

Công ty Cổ phần thương mại Hà Phan

$ 7 Tr - 10 Tr VND

 • Ha Noi

Barett Smart Factory

$ 8 Tr - 12 Tr VND

 • Ha Noi

Dalat Hasfarm

$ 6,5 Tr - 7,5 Tr VND

 • Ha Noi

Murad Việt Nam - Công Ty TNHH Thương Mại Đông Nghi

$ 7 Tr - 20 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty Cổ phần Dịch Vụ Bảo Vệ Sao Vàng

$ 6,5 Tr - 10 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty Cổ phần Dịch Vụ Bảo Vệ Sao Vàng

$ 6,5 Tr - 10 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty Cổ phần Dịch Vụ Bảo Vệ Sao Vàng

$ 6,5 Tr - 10 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty Cổ phần Dịch Vụ Bảo Vệ Sao Vàng

$ 6,5 Tr - 10 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty Cổ phần Dịch Vụ Bảo Vệ Sao Vàng

$ 6,5 Tr - 10 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty Cổ phần Dịch Vụ Bảo Vệ Sao Vàng

$ 6,5 Tr - 10 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty Cổ phần Dịch Vụ Bảo Vệ Sao Vàng

$ 6,5 Tr - 10 Tr VND

 • Ha Noi