Please update your profile with the latest mobile number which has been changed from  11 to 10 digits by 15/12/2018 to make it easy for employers to approach you for the suitable jobs. In case there is no action made after one day since the mentioned deadline, the system will automatically apply the changes needed as the telecom service providers have required.

language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

WATSONS (VIETNAM) LIMITED

Sales Advisor for Health & Beauty (Tư Vấn Bán Hàng Tại Cửa Hàng)

WATSONS (VIETNAM) LIMITED
Updated: 12/12/2018

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

We are looking for an enthusiastic Sales advisor to provide advice and assistance to customers to maximize the likelihood of a sale. You will be responsible for a variety of duties that pertain to creating an attractive environment for customers.

Chúng tôi đang tìm kiếm những ứng viên nhiệt tình và năng động cho vị trí Tư vấn Bán hàng nhằm tư vấn và hỗ trợ khách hàng nhằm tối đa hóa doanh thu. Bạn sẽ chịu trách nhiệm nhiều nhiệm vụ trong Cửa hàng để tạo ra một môi trường hấp dẫn cho khách hàng.

The goal is to facilitate sales in every possible way in order to drive sustainable growth.

Mục đích: thúc đẩy doanh thu bằng mọi cách hợp lý để thúc đẩy tăng trưởng bền vững.

Responsibilities/ Nhiệm vụ

 1. Arrange merchandise on shelves according to popularity and other criteria
 2. Approach customers and offer them advice on products to persuade them to buy
 3. Provide information and other services such as handling returns of merchandise
 4. Locate products on behalf of customers
 5. Deal with complaints in a patient and helpful manner
 6. Monitor shelves inventory and unload new products when needed
 7. Operate cash registers and close daily revenues
 8. Maintain a clean and orderly environment in the store

-----------------------------------------------

 1. Sắp xếp hàng hóa trên kệ trưng bày dựa theo độ phổ biến và các tiêu chí khác
 2. Tiếp cận khách hàng và đưa ra lời khuyên nhằm thuyết phục khách hàng mua sản phẩm
 3. Cung cấp thông tin và các dịch vụ khác như xử lý hàng hóa trả lại
 4. Xác định vị trí các sản phẩm trong Cửa hàng cho khách hàng
 5. Giải quyết khiếu nại một cách kiên nhẫn và hữu ích
 6. Theo dõi lượng hàng tồn kho và sắp xếp sản phẩm mới khi cần
 7. Vận hành sổ đăng ký tiền mặt và đóng doanh thu hàng ngày
 8. Duy trì cửa hàng sạch sẽ và gọn gàng

Job Requirement

 1. Proven experience as sales advisor or other customer service/sales role
 2. Experience in handling cash register
 3. Tech savvy with working knowledge of computer systems and databases
 4. Able to balance a customer-oriented and a results-driven approach
 5. Patient and comfortable dealing with complaints
 6. Professionalism and outgoing personality
 7. Excellent communication and interpersonal skills
 8. Outstanding organizational and multi-tasking abilities
 9. Good physical endurance
 10. High school diploma or equivalent

--------------------------------------------------

 1. Kinh nghiệm tương đương trong vai trò tư vấn bán hàng hoặc các vai trò chăm sóc khách hàng/bán hàng khác
 2. Kinh nghiệm trong việc xử lý thanh toán tiền mặt
 3. Có hiểu biết về công nghệ với kiến thức làm việc với các hệ thống máy tính và dữ liệu
 4. Có khả năng cân bằng giữa khách hàng và kết quả
 5. Có khả năng giải quyết khiếu nại một cách kiên nhẫn và dễ chịu
 6. Chuyên nghiệp và tính cách hướng ngoại
 7. Kỹ năng giao tiếp tốt
 8. Có khả năng sắp xếp tốt và có thể làm nhiều nhiệm vụ cùng lúc
 9. Có sức khỏe tốt
 10. Tốt nghiệp Phổ thông trở lên hoặc tương đương

More Information

 • Job type : Permanent

Company Overview

WATSONS (VIETNAM) LIMITED

https://watsons.talentnetwork.vn/Company size: 25-99
About  Central Watson Co., Ltd.   Watsons Vietnam is a member of A.S Watsons Group which is established in Hong Kong since 1841.   A.S....Detail

Sales Advisor for Health & Beauty (Tư Vấn Bán Hàng Tại Cửa Hàng)

WATSONS (VIETNAM) LIMITED

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts