language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Sales and Warehouse Accountant

Updated: 22/07/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

Các công việc chính như sau:

- Nhập liệu, theo dõi bán hàng

- Quản lý chi phí và dịch vụ nội địa, công nợ phải thu, phải trả nội địa và tạm ứng của nhân viên

- Quản lý hàng tồn kho

- Kiểm soát số liệu quản lý các danh mục nhà cung cấp, khách hàng, mã nguyên liệu và hàng hóa

1. Cập nhật và quản lý báo giá, đơn dặt hàng và bán hàng cũng như công nợ phải thu:

- Báo giá cho khách hàng, nhập đơn hàng bán theo đơn hàng của khách hàng

- Theo dõi đơn hàng và làm hóa đơn bán hàng, phiếu xuất kho, phiếu giao hàng

- Theo dõi công nợ phải thu theo hạn thanh toán của khách hàng, làm báo cáo công nợ phải thu hàng tuần

- Làm báo cáo bán hàng theo yêu cầu hàng tháng

- Bảo quản và theo dõi hóa đơn VAT của Công Ty, lưu giữ các đơn đặt hàng của khách hàng

2. Quản lý chi phí mua hàng, dịch vụ trong nước (trừ chi phí lương và nguyên vật liệu):

- Tập hợp đầy đủ chi phí trong tháng dựa trên danh mục chi phí chuẩn và chi phí khác phát sinh.

- Phối hợp kiểm tra chi phí vận chuyển với bộ phận hành chính / Chăm sóc khách hàng

- Quản lý danh mục phí chuẩn, đảm bảo các chi phí được hạch toán theo đúng tài khoản

- Nhập liệu hợp đồng, hóa đơn mua hàng, dịch vụ trong nước vào phần mềm. đối chiếu yêu cầu thanh toán với nội dung hợp đồng, hóa đơn để tránh tình trạng sai sót trong thanh toán.

- Kiểm tra và báo cáo tình hình tạm ứng và thanh toán tạm ứng, các chứng từ chi phí mua hàng, dịch vụ phải được truy xuất từ chứng từ đề nghị tạm ứng gốc / đơn mua hàng.

- Theo dõi công nợ phải trả với nhà cung cấp dịch vụ nội địa, đảm bảo việc thanh toán đầy đủ, chính xác các chi phí phát sinh trong tháng (ngoại trừ chi phí mua nguyên vật liệu).

- Lập ủy nhiệm chi thanh toán cho nhà cung cấp, nhân viên

3. Quản lý hàng tồn kho:

- Thực hiện và kiểm soát việc nhập xuất kho thực tế tại nhà máy, nhập số liệu vào phần mềm, đối chiếu số liệu trện hệ thống định kỳ hàng tuần / tháng, phản ánh trung thực và bảo đảm tính chính xác của số liệu tồn kho thực tế với số liệu phần mềm.

- Kiểm kê kho theo kế hoạch định kỳ và đột xuất (nếu có), báo cáo kiểm kê cho Kế Toản Trưởng, cc cho Giám Đốc Sản Xuất và Tổng Giám Đốc

- Ghi nhận ngày sản xuất, số lượng sản phẩm dở dang, hư bể, quá hạn sử dụng vào kho tương ứng, đốc thúc các bộ phận đưa ra phương án giải quyết

- Lập báo cáo kiểm kê, báo cáo xử lý sai lệch số liệu kho, báo cáo xử lý hàng hư bể, quá hạn sử dụng… Lập báo kho định kỳ hang tháng, quý, năm

4. Kiểm soát số liệu, tạo mới các mã vật tư, mã khách hàng, mã nhà cung cấp, mã tài khoản….

Kiểm tra, kiểm soát các dữ liệu nhập vào phần mềm. Chịu trách nhiệm về số liệu phần mềm, đảm bảo số liệu trong phần mềm FAST khớp với số liệu thực tế của hàng xuất, hàng nhập và tồn kho.

Kiểm tra và đảm bảo tính chính xác, đồng bộ của các báo cáo tài chính ( Báo cáo doanh thu theo số lượng thực tế phát sinh mỗi tháng, Báo cáo tồn kho, Báo cáo công nợ phải thu, phải trả, Báo cáo chi phí (không bao gồm chi phí lương và chi phí nguyên vật liệu)

Tạo mã trên hệ thống FAST mã hóa theo quy định của tập đoàn: Danh mục hàng hóa, Danh mục nguyên vật liệu, bao bì, Danh mục thành phẩm sản xuất, Danh mục nhà cung cấp hàng hóa / dịch vụ, Danh mục khách hàng, Danh mục chi phí chuẩn, Danh mục giá bán chuẩn hàng năm

Tạo mới theo yêu cầu các mã vật tư, mã khách hàng, mã nhà cung cấp, mã tài khoản….

5. Tuân thủ và đóng góp hệ thống quy trình ISO và các công việc hỗ trợ khác

- Soạn thảo và cập nhật các quy trình thanh toán, quy trình tạm ứng, quy trình kiểm kê hàng tồn kho / kiểm kê tài sản cố định và các quy trình khác (nếu có) trong phạm vi công việc.

- Đảm bảo công việc thực hiện theo đúng quy trình đã được duyệt và lưu hành

- Hỗ trợ giao nhận chứng từ giữa văn phòng và nhà máy

- Các công việc khác theo yêu cầu của Kế Toán Trưởng/Tổng Giám Đốc

Job Requirement

+ Bằng Đại học chuyên môn Kế toán / Tài chính. Ưu tiên ứng viên có tín chỉ CPA

+ Có kinh nghiệm liên quan trong ngành kế toán ưu tiên trong lĩnh vực sản xuất., đã từng sử dụng phần mềm kế toán FAST

+ Sử dụng thành thạo MS Office và MS Excel..

+ Có khả năng làm việc độc lập, cẩn thận và tỉ mỉ

+ Đọc hiểu và giao tiếp bằng tiếng Anh tốt

+ Ưu tiên ứng viên nam

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: Unlimited
 • Job type : Permanent
 • Probationary period: 2 tháng
Job tags / Skills: Nhân viên kế toán kho

Sales and Warehouse Accountant

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts