language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Sales Executives (Product Specialist)

TAIKO - DAIHUNG CHEMICALS CO., LTD
Updated: 20/06/2018

Employment Information

Job Description

 • To market company’s product in Vietnam.

Bán các sản phẩm của công ty ở Việt Nam.

 • To achieve sales target asigned.

Đạt mục tiêu bán hàng đề ra.

 • To assist company in developing a strong presence in Vietnam market.

Giúp Công ty phát triển vững mạnh trên thị trường Việt Nam.

Job Requirement

 • Degree in chemical engineering, chemistry, related sciences is compulsory.

. Tốt nghiệp chuyên ngành hóa, hóa học 

 • Fresh graduates are welcome.

Chúng tôi cũng hoan nghênh các bạn sinh viên mới tốt nghiệp chuyên ngành kỹ thuật hóa và hóa chất có đam mê kinh doanh.

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: Unlimited
 • Job type : Permanent
 • Training opportunities:

  - Overseas training opportunities and posting to Malaysia / Singapore.
  Có cơ hội được đào tạo ở nước ngoài và được gửi đến Malaysia/ Singapore
  - Fast track career path
  Cơ hội thăng tiến nhanh trong nghề nghiệp

 • Benefit:

  - Competitive & attractive pay package, with full compliance to Vietnam Labour Law
  Mức lương cạnh tranh, hấp dẫn với đầy đủ các chế độ theo luật Lao Động Việt Nam quy định.
  - Foreign language lessons provided.
  Được hổ trợ học ngoại ngữ.

Company Overview

TAIKO - DAIHUNG CHEMICALS CO., LTD

www.taikogroup.net
Taiko – Dai Hung Chemicals Co., Ltd (www.taikogroup.net) - One of the largest inorganic chemical suppliers in Vietnam with offices and operations across...Detail

Sales Executives (Product Specialist)

TAIKO - DAIHUNG CHEMICALS CO., LTD

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts