About us

MM Mega Market Vietnam

Employment Information

SALES FORCE MANAGER - MM MEGA MARKET BIÊN HÒA

Job level Manager
Salary $ Competitive
Deadline to apply 23/07/2020
Industry Marketing , Retail / Wholesale , Sales / Business Development
Experience 3 - 5 Years

MM Mega Market Vietnam

$ Competitive

 • Dong Nai

MM Mega Market Vietnam

$ Competitive

 • Dong Nai

First Alliances

$ 45 Tr - 55 Tr VND

 • Dong Nai

VP. Chi nhánh PNJ Đông Nam Bộ

$ 8 Tr - 13 Tr VND

 • Dong Nai

Công Ty CP Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận - PNJ

$ Competitive

 • Dong Nai

CÔNG TY CỔ PHẦN LOZI VIỆT NAM

$ Competitive

 • Dong Nai

SCHAEFFLER VIETNAM CO., LTD

$ Competitive

 • Dong Nai | Ho Chi Minh | Binh Duong

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 15 Tr - 25 Tr VND

 • Dong Nai

SCHAEFFLER VIETNAM CO., LTD

$ Competitive

 • Dong Nai | Ho Chi Minh | Binh Duong

N KID Group

$ 6 Tr - 7 Tr VND

 • Dong Nai

CÔNG TY TNHH WAKYO MAGALL

$ 4,5 Tr - 5,5 Tr VND

 • Dong Nai