About us

Công Ty Cổ phần Quốc tế Thái Bình Dương

Employment Information

Sales leader (Logistics & Forwarder)

Job level Team Leader / Supervisor
Salary $ 20,000,000 - 30,000,000 VND
Deadline to apply 31/08/2020
Industry Sales / Business Development , Freight / Logistics / Warehouse , Import / Export
Experience 3 - 5 Years

CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN INTERCARGO

$ 5 Tr - 15 Tr VND

 • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI HẢI AN

$ 8 Tr - 17 Tr VND

 • Da Nang | Ha Noi

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CJ KOREA EXPRESS FREIGHT VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI

$ Competitive

 • Ha Noi

RHENUS LOGISTICS LTD,.

$ Competitive

 • Ha Noi

Công ty Cổ phần Nhựa OPEC

$ Competitive

 • Ha Noi | Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN INTERCARGO

$ 7 Tr - 10 Tr VND

 • Ha Noi

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CJ KOREA EXPRESS FREIGHT VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI

$ Competitive

 • Ha Noi

Công Ty TNHH Ringier Việt Nam

$ 20 Tr - 25 Tr VND

 • Ho Chi Minh | Ha Noi

RHENUS LOGISTICS LTD,.

$ Competitive

 • Ha Noi

RHENUS LOGISTICS LTD,.

$ Competitive

 • Ha Noi

RHENUS LOGISTICS LTD,.

$ Competitive

 • Ha Noi