About us

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO IMAP VIỆT NAM

Employment Information

Sales Leader (Trưởng nhóm Tư vấn viên)

Job level Team Leader / Supervisor
Salary $ 20,000,000 - 40,000,000 VND
Deadline to apply 22/08/2021
Industry Sales / Business Development , Consulting , Others
Experience 1 - 2 Years

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO IMAP VIỆT NAM

$ 8 Mil - 10 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH AQ DEVELOPMENT (ASIA) LIMITED - VIETNAM

$ 10 Mil - 18 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Innovative Hub

$ 15 Mil - 18 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH MTV Tin Học Á Đông Vi Na

$ 18 Mil - 25 Mil VND

  • Ho Chi Minh

OMN1 Solution

$ 15 Mil - 25 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty cổ phần ASOFT

$ 10 Mil - 25 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CHI NHÁNH - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VTCE

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Và Dịch Vụ Nhà Bến Thành

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần VCCORP

$ Competitive

  • Ho Chi Minh | Ha Noi