About us

First Alliances

Employment Information

Sales Manager (Animal nutrition)

Job level Manager
Salary $ 40,000,000 - 69,000,000 VND
Deadline to apply 06/12/2020
Industry Sales / Business Development , Agriculture , Animal Husbandry / Veterinary
Experience 5 - 10 Years

Location

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 33 Tr - 37,4 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH United International Pharma

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

HR Vietnam’s ESS Client

$ 28,6 Tr - 44 Tr VND

  • Ho Chi Minh

First Alliances

$ 44 Tr - 66 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Thương Mại XNK Cuộc Sống Tươi Đẹp

$ Competitive

  • Ho Chi Minh | Ha Noi

Công ty cổ phần đào tạo Công nghệ Trẻ TEKY

$ 16 Tr - 22 Tr VND

  • Ho Chi Minh | Ha Noi | Hai Phong

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Thiên Phú Gia

$ Competitive

  • Ho Chi Minh | Binh Duong

Công Ty Cổ Phần Phim Thiên Ngân (GALAXY STUDIO)

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH JM

$ 25 Tr - 35 Tr VND

  • Ho Chi Minh