About us

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUỐC TẾ ĐẠI TÂY DƯƠNG - ATLANTIC GROUP

Employment Information

Sales Manager - Education Field

Job level Manager
Salary $ 1.000 - 1.200 USD
Deadline to apply 11/11/2020
Industry Sales / Business Development , Consulting , Education /Training
Experience 3 - 5 Years

Công ty TNHH Yusen Logistics (Việt Nam)

$ Competitive

  • Ha Noi | Ho Chi Minh

J-Job Recruitment Network

$ 17,6 Tr - 24,2 Tr VND

  • Ha Noi

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty cổ phần đào tạo Công nghệ Trẻ TEKY

$ 16 Tr - 22 Tr VND

  • Quang Ninh | Ha Noi | Hai Phong

40HRS HR Consulting (Công ty Cổ phần 40 Giờ)

$ Competitive

  • Ha Noi

CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN TOÀN CẦU DDH VIỆT NAM

$ Competitive

  • Ha Noi | Hai Phong

40HRS HR Consulting (Công ty Cổ phần 40 Giờ)

$ 40 Tr - 46 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty cổ phần đào tạo Công nghệ Trẻ TEKY

$ 16 Tr - 22 Tr VND

  • Ho Chi Minh | Ha Noi | Hai Phong

Công ty CP Giải Pháp Kinh Doanh Nền Tảng

$ 15,4 Tr - 33 Tr VND

  • Ho Chi Minh | Ha Noi

Công ty Cổ phần Dịch vụ Di Động Trực tuyến (Ví MoMo)

$ Competitive

  • Ha Noi | Ho Chi Minh