About us

Công Ty TNHH Dịch Vụ và Cung Cấp Thực Phẩm Quốc Tế-IFSS

Employment Information

Sales Manager (Hương-Nguyên Liệu Thực Phẩm)

Job level Director
Salary $ 1.000 - 2.000 USD
Deadline to apply 08/02/2021
Industry Retail / Wholesale , Sales / Business Development , Food & Beverage (F&B)
Experience 5 - 10 Years

Công ty TNHH Sản Xuất Thực Phẩm LG

$ 8 Tr - 10 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty CP Holding Năm Con Cá

$ 9 Tr - 11 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công ty CP Holding Năm Con Cá

$ 9 Tr - 12 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 7 Tr - 10 Tr VND

  • Ho Chi Minh

NEM FURNITURE CO.,LTD

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Gỗ Phương Đông

$ 12 Tr - 20 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Tập Đoàn Kim Tín

$ 14 Tr - 17 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 7 Tr - 12 Tr VND

  • Ho Chi Minh