language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Sales Manager

Faro Recruitment Vietnam JSC
Updated: 04/09/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

TRÁCH NHIỆM:

 • Quản trị đội ngũ bán hàng: Huấn luyện nhân viên kinh doanh, Thiết lập các tiêu chuẩn về kết quả hoạt động, Phát triển và khuyến khích các nhân viên kinh doanh, đánh giá các nhân viên kinh doanh.
 • Đảm bảo mục tiêu doanh thu: Thiết lập các mục tiêu kinh doanh theo yêu cầu của Giám đốc kinh doanh gồm: dự đoán và phát triển các chỉ tiêu kinh doanh hàng năm cho khu vực; lập dự án doanh số và lợi nhuận cho các sản phẩm hiện có và sản phẩm mới. Thực hiện các chương trình kinh doanh trong nước bằng việc phát triển các kế hoạch hành động. Duy trì số lượng kinh doanh, hỗn hợp các sản phẩm và giá bán nhằm giữ mức cung cầu hiện thời, thay đổi khuynh hướng, đường lối kinh doanh và đối thủ cạnh tranh. Thiết lập và điều chỉnh giá bán bằng việc kiểm tra giá cả, sự cạnh tranh, cung cầu. Cân đối chỉ tiêu doanh thu cho từng kênh bán hàng.
 • Quản trị hành chính: Quản trị hành chính văn phòng kinh doanh, Tăng cường thực hiện chính sách của công ty và giao thiệp tại khu vực hoạt động, Phối hợp các hoạt động khác của công ty, viết báo cáo, tổ chức các cuộc họp. Quản lý và sử dụng có hiệu quả các trang thiết bị, tài sản được giao, đề xuất ý kiến sửa chữa thay thế hay thanh lý với công ty.
 • Tiếp thị: Phát triển việc kinh doanh mới, thu nhập và đánh giá thông tin về cạnh tranh, về khách hàng và thị trường, Bán hàng bằng cách tiếp xúc trực tiếp, Tự mình bán hàng cho khách hàng, Gọi điện thoại để bán hàng cùng với các nhân viên kinh doanh.
 • Tài chính: Lập kế hoạch dự toán ngân quỹ trình Giám đốc kinh doanh xem xét. Thực hiện theo kế hoạch ngân quỹ của công ty.

QUYỀN HẠN:

 • Đề xuất các chiến lược kinh doanh của công ty.
 • Quyết định phân chia chỉ tiêu doanh số bán hàng các đơn vị trực thuộc.
 • Có quyền tiếp nhận và điều động nhân sự trong phạm vi bộ phận kinh doanh.
 • Đề nghị công ty bãi nhiệm, miễn nhiệm cán bộ từ Trưởng nhóm trở xuống.

MỐI QUAN HỆ CỦA TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH:

Quan hệ bên trong:

 • Các mô hình quan hệ bên trong diễn tả quá trình tiếp diễn giữa người TP và các phòng khác nhau. Trong đó, TP kinh doanh có thể có liên hệ với những người và bộ phận sau:
 • Phòng kế toán để giải quyết vấn đề khách hàng hoặc giải quyết tình trạng rắc rối trong sổ sách của một số nhân viên kinh doanh.
 • Phòng tổ chức nhân sự để hỗ trợ việc mô tả công việc đại diện bán hàng, xây dựng kế hoạch tuyển dụng nhằm đạt được mục tiêu và đáp ứng cơ hội hoặc để kiểm soát tính đúng đắn của chế độ y tế và nghỉ hưu của một nhân viên bán hàng.
 • Phòng marketing để truyền đạt và nhận được thông tin về sản phẩm mới, xu hướng, thị trường và cạnh tranh.
 • Phòng vận chuyển để xác định yêu cầu giao hàng cho khách hàng như thời gian giao hàng hoặc thời gian giao hàng đặc biệt.

Quan hệ bên ngoài:

 • Trưởng phòng bán hàng sẽ phát triển và duy trì các quan hệ kinh doanh được mở rộng ra khỏi cơ cấu tổ chức chính thức. Những mối quan hệ này là một bộ phận của công việc và có thể bao gồm gần như toàn bộ quan hệ thường xuyên và/hoặc tạm thời với các cá nhân và tổ chức bên ngoài Công ty. Các quan hệ này có thể được phân thành những loại sau:

+ Các khách hàng phân phối và/hoặc tiêu thụ sản phẩm của Công ty. Phần lớn những quan hệ này được duy trì như một bộ phận của những cuộc gọi điện thoại của nhân viên kinh doanh.

+ Các đối thủ cạnh tranh thường cũng hiểu nhau rất rõ. Về mặt đạo đức và pháp lý các Giám đốc phải thận trọng với những quan hệ này. Các Công ty ngày càng lo lắng về những quan hệ có tính cạnh tranh ngay cả ở những mức độ “thấp” trong tổ chức.

+ Các tổ chức doanh nghiệp tổng hợp mang đến cho Giám đốc kinh doanh các mối quan hệ cơ hội giới thiệu Công ty ở mọi mức độ của cộng đồng địa phương.

Job Requirement

 • Có kinh nghiệm bán các sản phẩm van điều khiển, cảm biến, đo lượng (áp suất, nhiệt độ, mức, lưu lượng,....).
 • Có kinh nghiệm đảm nhiệm vị trí trưởng phòng kinh doanh để quản lí team.
 • Có khả năng phát triển business của công ty.
 • Tiếng Anh giao tiếp tốt.

More Information

 • Degree: College
 • Age: Unlimited
 • Job type : Permanent

Company Overview

Faro Recruitment Vietnam JSC

www.farorecruiment.com.vn
Since its establishment in January 2006, Faro Recruitment Vietnam JSC (formerly TT Royal Human Resources Management JSC) has developed its business in...Detail

People who applied to this job also applied to:

View more jobs "Sales Manager"

Sales Manager

Faro Recruitment Vietnam JSC

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts