About us

Công ty TNHH Eco B&M

Employment Information

Sales Manager

Job level Manager
Salary $ Competitive
Deadline to apply 30/11/2020
Industry Marketing , Sales / Business Development , Customer Service
Experience 3 - 5 Years

Công ty TNHH Quản Lý Tài Sản Taisei VN

$ 8 Tr - 20 Tr VND

 • Ho Chi Minh

HR Vietnam’s ESS Client

$ 28,6 Tr - 44 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Thiên Phú Gia

$ 44 Tr - 55 Tr VND

 • Ho Chi Minh

NETMARK DISTRIBUTION

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Công ty cổ phần đào tạo Công nghệ Trẻ TEKY

$ 16 Tr - 22 Tr VND

 • Ho Chi Minh | Ha Noi | Hai Phong

YEAH1 - CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH VENESA

$ 20 Tr - 25 Tr VND

 • Ho Chi Minh

First Alliances

$ 40 Tr - 100 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Mainfreight Việt Nam

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

FTI Logistics Corp.

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Thiên Phú Gia

$ 44 Tr - 66 Tr VND

 • Ho Chi Minh