About us

Công Ty TNHH Fortis

Employment Information

Sales Representative - Kênh MT

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 6,000,000 - 15,000,000 VND
Deadline to apply 17/10/2020
Industry Marketing , Retail / Wholesale , Sales / Business Development
Experience 1 Years

Công Ty TNHH CJ Vina Agri

$ 15 Tr - 30 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Mốt Quốc Tế

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

SHIN Cà Phê - Công ty CP cà phê Golden Beans

$ 20 Tr - 24 Tr VND

 • Ho Chi Minh

DSV Air & Sea Co., Ltd.

$ Competitive

 • Ho Chi Minh | Ha Noi

Công Ty TNHH Phúc Giang

$ 10 Tr - 15 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Cty CP SX-TM Nam Hoa

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Công ty TNHH United International Pharma

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Tập Đoàn TECOMEN

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH TM & XNK Nhất Lâm

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH CUCKOO VINA

$ Over 10 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Liên Kết Thái Bình (Uncle-Bills)

$ Competitive

 • Ho Chi Minh