• Salary

  7 Mil - 15 Mil VND

 • Experience

  1 - 2 Years

 • Job level

  Experienced (Non - Manager)

 • Deadline to apply

  31/01/2021

Benefits

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances
 • Travel Abroad
 • Incentive bonus
 • Healthcare
 • Training Scheme
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

 • Cần tuyển Sales Staff tại 9 tỉnh thành phố (HCM, Hà Nội, Hải Phòng, Cần Thơ, Đồng Nai, Nha Trang, Huế, Đà Nẵng, Đà Lạt)
 • Responsible for establishing and maintaining relationship with customer by scientific based/ Chịu trách nhiệm thiết lập và duy trì mối quan hệ với khách hàng dựa trên danh sách khách hàng có sẵn.
 • Follow up designated projects by coordinating and cooperating with other colleagues in dealing with parties involved in order to achieve a high hit rate
 • Phối hợp với các bộ phận phòng ban liên quan khác để đạt hiệu quả trong công việc bán hàng
 • Expand business opportunities by seeking new potential customers in the area of responsibility to increase market coverage;/ Khai thác, mở rộng khách hàng mới
 • Submitting daily, weekly, monthly sales report to direct manager as required/ Báo cáo hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng cho quản lý trực tiếp theo yêu cầu

Job Requirement

 • Prefer to have experience in Financial, Banking, Insurance, E-commerce flatform.../ Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính, Ngân hàng, Bảo hiểm, Thương mại điện tử ...
 • Fast learner and interested in Fundoo product/ Học hỏi nhanh và yêu thích đến sản phẩm Fundoo
 • Proative to plan and do target/ Chủ động lập kế hoạch và hoàn thành chỉ tiêu 
 • Prefer to have exeperince in CRM system/ Ưu tiên có kinh nghiệm sử dụng hệ thống CRM
 • Good at communication skill, customer service skill/ Kỹ năng giao tiếp, CSKH tốt
 • Basic Salary: 6.5 million (HCM và HN), 5.5 mil (other places)/ Lương cơ bản: 6,5 triệu (HCM và HN), 5,5 triệu (nơi khác)
 • Commission: Details will discuss during the interview/ Hoa hồng: Chi tiết sẽ trao đổi khi phỏng vấn
 • Allowance: Meals, Phone, Transport/ Phụ cấp: Tiền ăn, Điện thoại, Phương tiện đi lại
 • Total Income: At least 14 million (reaching 70-80% KPIs)/ Tổng thu nhập: Ít nhất 14 triệu (đạt 70-80% KPI)
 • Benefits: Details will discuss during the interview
 • Quyền lợi: Chi tiết sẽ trao đổi khi phỏng vấn
 • Training: 10- day- boot camp to train product, system and sales skils/ Đào tạo: 10 ngày - chương trình đào tạo để đào tạo sản phẩm, hệ thống và kỹ năng bán hàng
 • Working style:Joy, Empathy, Love, Trust, Freedom, and Liveliness/ Môi trường làm việc: Vui vẻ, Đồng cảm, Yêu thương, Tin cậy, Tự do và Dễ thương

More Information

 • Degree: College
 • Age: 22 - 35
Save job Email me similar jobs Report job

Report job

Similar jobs

Feedback