About us

Công ty TNHH FES VietNam

Employment Information

Sales Supervisor - Giám Sát Bán Hàng Khu Vực Long Thành

Job level Team Leader / Supervisor
Salary $ 10,000,000 - 20,000,000 VND
Deadline to apply 28/12/2020
Industry Retail / Wholesale , Sales / Business Development , Food & Beverage (F&B)
Experience 1 - 3 Years

Location

Công ty TNHH FES VietNam

$ 10 Tr - 22 Tr VND

  • Dong Nai

Công ty TNHH Olam Việt Nam

$ Competitive

  • Dong Nai

Công ty TNHH Chế Biên Thực Phẩm Olam Việt Nam

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Dong Nai

Công ty TNHH Olam Việt Nam

$ Competitive

  • Dong Nai

Công ty TNHH Olam Việt Nam

$ Over 9 Tr VND

  • Dong Nai

Công ty TNHH Olam Việt Nam

$ 10 Tr - 20 Tr VND

  • Dong Nai

Công ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm Olam Việt Nam

$ 15 Tr - 20 Tr VND

  • Dong Nai

Công ty TNHH Olam Việt Nam

$ 15 Tr - 20 Tr VND

  • Dong Nai

Công ty TNHH Olam Việt Nam

$ Competitive

  • Dong Nai

Công Ty TNHH Thiết Bị Kỹ Thuật Tự Động Hưng Khang

$ 9 Tr - 12 Tr VND

  • Dong Nai