language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Sales Supervisor - GT (Hà Nội)

Công ty TNHH FES VietNam
Updated: 13/03/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

ị trí này chịu trách nhiệm quan trọng trong việc thực thi các chiến lược kinh doanh của công ty: Hướng dẫn và đào tạo nhân viên bán hàng gây dựng và duy trì hình ảnh trưng bày 100% ở các cửa hàng trong khu vực phụ trách kênh thị trường.

Đạt được tất cả các mục tiêu kinh doanh: thiết lập nhà phân phối, hệ thống khách hàng, tuyển dụng/đào tạo NVBH, ghé thăm cửa hiệu, báo cáo thông tin thị trường trong khu vực đang đảm nhiệm.

Thực tế hướng dẫn NVBH tạo dựng và duy trì ưu thế doanh số trưng bày 100% cửa hàng trong khu vực

Tuyển dụng/quản lý/ thúc đẩy nhân viên, đưa ra các hướng dẫn và chiến lược rõ ràng và thích hợp bao gồm yêu cầu trưng bày, cam kết doanh số, lộ trình thực hiện....

Lựa chọn và quản lý nhà phân phối

Duy trì đi thị trường với NVBH để mở rộng mối quan hệ với khách hàng, hỗ trợ NVBH

Lập kế hoạch thực thi, tuyến bán hàng nhằm tăng hệ thống phân phối

Báo cáo trực tiếp cho ASM tình hình thị trường/ đối thủ cạnh tranh

Giám sát để đảm bảo chế độ của công ty đối với NVBH và NPP

Hoàn thành báo cáo hàng ngày và hàng tháng

Job Requirement

Ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong ngành hàng tiêu dùng nhanh

- Trẻ, năng động, chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

Cẩn thận, chú trọng vào kết quả, tinh thần đồng đội

Sức khỏe tốt và có khả năng làm việc dưới áp lực cao

Kỹ năng quản lí team và khã năng lãnh đạo

Giao tiếp tốt trong mọi tình huống

Khả năng học hỏi và nắm vững đặc tính thông tin sản phẩm và phổ biến những đặc tính và lợi ích cho khách hàng. 

More Information

 • Job type : Permanent

Company Overview

Công ty TNHH FES VietNam

www.foodempire.com
Food Empire is a leading Singaporean Food and Beverage company that manufactures and markets instant beverages, frozen foods, confectionery and snacks....Detail

Sales Supervisor - GT (Hà Nội)

Công ty TNHH FES VietNam

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts