language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Sales Support/Nhân viên hỗ trợ kinh doanh

Công ty Cổ phần Gamuda Land (HCMC)
Updated: 11/03/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

 • To coordinate, support sales team to complete sales documentations, contract, review forms, submit for signing contract…
 • To support in keying in purchaser information in system.
 • To be key person to receive reservation form, all the documents that related to sales matter.
 • To do periodic report, urgent report for sales achievement according to supervisor’s request.
 • To support other tasks related to sales team, purchaser, sales staff
 • Other task by Deputy Manager/Manager’s request.

--------------------------------------

 • Phối hợp, hỗ trợ đội ngũ bán hàng để hoàn thành hồ sơ bán hàng, hợp đồng, mẫu xét duyệt, nộp ký hợp đồng…
 • Hỗ trợ trong việc khóa thông tin người mua trong hệ thống.
 • Là người chủ chốt để nhận mẫu đặt phòng, tất cả các tài liệu có liên quan đến vấn đề bán hàng.
 • Thực hiện báo cáo định kỳ, báo cáo khẩn cấp về thành tích bán hàng theo yêu cầu của giám sát viên.
 • Để hỗ trợ các nhiệm vụ khác liên quan đến đội ngũ bán hàng, người mua, nhân viên bán hàng.
 • Nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Phó Giám đốc / Giám đốc.

Job Requirement

 • College Degree in relevant majors.
 • Relevant experience is an advantage.
 • Computer literate, able to speak basic English.
 • Able to work independently, hardworking, initiative and able to interact with all staff. Good at communication, presentation, negotiation skills, report and analysis skills.

---------------------------------------------------

 • Tốt nghiệp Cao đẳng với các chuyên ngành có liên quan.
 • Ưu tiên có kinh nghiệm các lĩnh vực có liên quan.
 • Kỹ năng vi tính văn phòng, có thể nói tiếng Anh cơ bản.
 • Có thể làm việc độc lập, chăm chỉ, sáng tạo và có thể tương tác với tất cả nhân viên. Tốt về giao tiếp, trình bày, kỹ năng đàm phán, kỹ năng báo cáo và phân tích.

More Information

 • Degree: College
 • Age: Unlimited
 • Job type : Permanent

Company Overview

Công ty Cổ phần Gamuda Land (HCMC)

https://gamudaland.com.vn/Company size: 300-400
Established in 1995, Gamuda Land is the property development arm of Gamuda Berhad, one of the the leading engineering, construction and infrastructure...Detail

Sales Support/Nhân viên hỗ trợ kinh doanh

Công ty Cổ phần Gamuda Land (HCMC)

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts