language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Sales Trainer Assistant

Công ty TNHH One On One English
Updated: 03/10/2019

Employment Information

Benefits

 • Laptop
 • Insurance
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

 • OoO Sales Training team is looking for a young, passionate member to build up balance sales team and inspire the next generation. You will work in a very dynamic environment which needs the daily changes and updates.

As a Sales Trainer Assistant you will:

 • Supporting training on OoO sales method.
 • Conduct follow-up training and coaching to support new sales hires.
 • Participate in the design and building of curriculum (classroom and online) that build mastery required to improve performance in sales including product knowledge and sales skills for new and existing sales team members.
 • Work with Sales Training Coaching Manager on all timelines and commitments as well as communication roll out plans.
 • Conduct knowledge and skill assessments measuring the accuracy and effectiveness of programs, resources and tools.
 • Initiate changes based on feedback and/or changes in process.
 • Other admin tasks related to daily process

------------------------------------

 • Team Sales Training OoO đang tìm kiếm thành viên trẻ, năng động và nhiệt huyết để cùng phát triển đội sales và truyền cảm hứng cho những thế hệ tiếp theo. Bạn sẽ làm việc trong một môi trường năng động, luôn cần sự thay đổi và cập nhật mỗi ngày.

Là một Trợ lý đào tạo phòng sales, bạn sẽ:

 • Hỗ trợ việc đào tạo theo phương pháp sales của OoO
 • Thực hiện các hoạt động hỗ trợ training và coaching cho nhân sự mới
 • Tham gia vào việc xây dựng và thiết kế nội dung giảng dạy (trên lớp và trực tuyến) để xúc tiến hiệu quả của việc bán hàng, bao gồm kiến thức sản phẩm, kỹ năng bán hàng cho nhân viên mới và cho team hiện hữu
 • Làm việc với Sales Training Coaching Manager để đảm bảo việc giao tiếp nội bộ và thực hiện kế hoạch đúng thời gian và theo cam kết ban đầu.
 • Thực hiện việc đánh giá hiệu quả của các chương trình đào tạo, nội dung và công cụ tương ứng.
 • Chủ động cập nhật chương trình, quy trình dựa trên những phản hồi của các bộ phận khác.
 • Những công việc hành chính khác theo quy trình thường nhật

Job Requirement

Education/Experience:

 • BA degree in a related field required
 • English speaking and writing required
 • 1 year minimum working as a sales executive
 • Experience with e-learning tools and methods

Attributes of our ideal candidate:

 • Passionate in learning, training and building new things
 • Willing to change and go out of self comfort zone

---------------------------------------

Học vấn/ kinh nghiệm:

 • Bằng cử nhân các ngành có liên quan
 • Anh văn nói và viết thành thạo
 • Ít nhất 1 năm kinh nghiệm bán hàng
 • Có kinh nghiệm với các phương pháp và công cụ giảng dạy trực tuyến

Ứng viên lý tưởng:

 • Đam mê việc học hỏi, đào tạo và xây dựng những điều mới mẻ
 • Sẵn lòng thay đổi và bước ra khỏi vùng thoải mái của bản thân

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: Unlimited
 • Job type : Permanent

Company Overview

Công ty TNHH One On One English

OneOnOne English is an edtech startup based in Vietnam looking to disrupt English language instruction in South East Asia. OneOnOne English provides online...Detail

Sales Trainer Assistant

Công ty TNHH One On One English

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts