About us

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển BĐS An Gia

Employment Information

Sales Trainer

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 700 - 1.000 USD
Deadline to apply 31/08/2021
Industry Education /Training , Human Resources
Experience 3 - 10 Years

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO IMAP VIỆT NAM

$ 11 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH THE GOLDEN BLACK

$ 15,4 Mil - 22 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO IMAP VIỆT NAM

$ 11 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO IMAP VIỆT NAM

$ 11 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 14,3 Mil - 17,4 Mil VND

  • Ho Chi Minh

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 14,3 Mil - 17,4 Mil VND

  • Ho Chi Minh

PERSOLKELLY Vietnam

$ 90 Mil - 150 Mil VND

  • Ho Chi Minh

PERSOLKELLY Vietnam

$ 15 Mil - 20 Mil VND

  • Ho Chi Minh

International Minh Viet Joint Stock Company

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

HAL group (Công Ty Trường Xuân Việt)

$ 14 Mil - 18 Mil VND

  • Ho Chi Minh