About us

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

Employment Information

Sales

Job level Team Leader / Supervisor
Salary $ 500 - 650 USD
Deadline to apply 26/07/2020
Industry Sales / Business Development
Experience 5 Years

Location

Da Nang

Công ty cổ phần bất động sản Linkhouse Miền Trung

$ Competitive

 • Da Nang

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI HẢI AN

$ 8 Tr - 17 Tr VND

 • Da Nang | Ha Noi

40HRS HR Consulting (Công ty Cổ Phần 40 Giờ)

$ 33 Tr - 44 Tr VND

 • Ho Chi Minh | Ha Noi | Da Nang

San Miguel Brewery Vietnam

$ 6 Tr - 15 Tr VND

 • Da Nang

Công ty TNHH Minh Long

$ 8 Tr - 20 Tr VND

 • Da Nang

Công Ty TNHH Giải Pháp Sàn Công Nghiệp

$ Over 15,4 Tr VND

 • Ha Noi | Ho Chi Minh | Da Nang

Bando Manufacturing (Viet Nam) Co.,ltd

$ 5 Tr - 7 Tr VND

 • Ho Chi Minh | Da Nang

MegaCEO

$ 22 Tr - 26,4 Tr VND

 • Da Nang | T. Thien Hue | Quang Nam

Công ty TNHH Minh Long

$ 7 Tr - 10 Tr VND

 • Da Nang

Trends & Technologies, Inc. Vietnam Co. Limited

$ Competitive

 • Ho Chi Minh | Ha Noi | Da Nang

CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC THƯỚC TẦM

$ 7 Tr - 20 Tr VND

 • Da Nang